Beiratkozás
Látogatók
Felhasználó: > 2 vendég1 robot
Statisztika
2011. márciusa óta Ön a látogató számláló
látogatónk!

Látogatottsági adatok
Bejelentkezés

osztályok

Múzeumpedagógiai foglalkozás a Laczkó Dezső Múzeumban

kepkivagasA német nemzetiségi tagozaton a magas szintű nyelvoktatás mellett kiemelt feladatunknak tekintjük  a hagyományok megismerését és ápolását. A tananyag elsajátítását könnyíti meg, ha a tanulókkal ellátogatunk tájházakba, múzeumokba, ahol a valóságban találkozhatnak a régmúlt tárgyaival, emlékeivel. Király András vezetésével interaktív múzeumpedagógiai foglalkozás keretében a 7.a és a 8.a diákjai számára a németség ünnepi hagyományai elevenedtek meg.  6 csoportban, 6 ünnepkört dolgoztak fel és választották ki a tárgyakat ezekhez. Jól épült mindez a meglévő ismereteikre és  újakkal egészült ki.

Kovácsné Balázs Tünde

Német nemzetiségi kirándulás 2016 október 14.

p1080302Ezen a pénteken az 5.a és a 6.a osztály tanulói közös német nemzetiségi tematikus kiránduláson vettek részt.
Tanulmányi kirándulásunk első állomása Mór volt, ahol a Lamberg-kastély német nemzetiségi kiállítását tekintettük meg.
A gyűjtemény a Mórra telepített német lakosság életébe enged bepillantást. Megismertük lakóházaik legjellegzetesebb berendezési tárgyait, használati eszközeiket, szokásaikat. Megtudtuk azt is, hogy hogyan készül a régi sváb móri édesség, a kvircedli.

Ha alkalmunk lesz rá, ezt el is fogjuk készíteni a gyerekekkel együtt! De hogy most se távozzunk üres kézzel, arról a kastély munkatársai gondoskodtak – segítségükkel igazi sváb rongybabát készített mindenki.
A kastélyparkban elfogyasztott ebédünk után Pusztavámra utaztunk tovább. A sváb hagyományokkal rendelkező kis község, Fejér megye északkeleti peremvidékének egyik völgyében fekszik.

A tájház előtt már várt bennünket Pusztaváminé Marika néni, aki igazi helybéliként sok-sok érdekességet mesélt a pusztavámi svábok szokásairól, hagyományairól. A település kiállítása után a saját gyűjteményét is megmutatta nekünk, ahol többek között gyönyörű, régi komatálak egész sorát láthattuk. Még azt is megszervezte nekünk, hogy láthassunk egy több mint száz éves borospincét, ahol a gazda mesélt a szőlőművelés történetéről, eszközeiről.

Mire a falu végén emelkedő kálváriadombot is megjártuk, még a nap is kisütött!

Remélhetőleg velem együtt mindkét osztály tanulói úgy érezték a nap végére, hogy jók, jók ezek a német hon- és népismeret órák az iskolában, de az igazi mégiscsak a saját tapasztalat és az, ha „életre kel” a tananyag!

Bokor Zsuzsanna

Öregdiákjaink írták

image41Tisztelt Igazgató Úr, Kedves Iskolánk!

Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy lehetőséget biztosítottak a szeptember 24-n tartott 25 éves osztálytalálkozónkra.

Az osztálytalálkozó kitűnően sikerült, sok régi emléket felidéztünk, és szokás szerint bejártuk a tornatermeket is – Ángyán tanár úrnak köszönhetően még mindig különös vonzalmunk van a testneveléshez.

Számomra, mint szervezőnek külön öröm, hogy osztályunk magja 5 évente mindig izgatottan várja azt a pár órát, amit együtt tölthetünk.

Résztvevők (1991-ben végzett 8.c osztályból):
Auer Éva, Barcza Gergely, Bokor Ferenc, Czaun Pál, Fenyvesi Viktória, Kiss Renáta, Kovács Balázs, Ruzsin István, Schandl József, Strenner Mónika, Szalai Géza, Szőke Veronika, Vágyi Petra

Üdvözlettel,
Szalai Géza

Egészségmegőrző verseny 2016 szeptember

kepkivagasSzeptember második szombatján ünnepeljük az elsősegélynyújtás világnapját. 
Ebből az alkalomból  minden 4. évfolyamos osztály  részt vett a védőnő által szervezett rendezvényen.
Ennek során szó esett az elsősegélynyújtás fontosságáról. Bemutatásra került és megtudhatták a gyerekek, hogyan látjuk el a sebeket, mire való a háromszögletű kendő és milyen a parittyakötés.
Ezután a csapatok 5 állomáson keresztül gyakorolhatták a látottakat és ügyeskedhettek a feladatok során.
Reméljük, minden részt vevő jól érezte magát!

 Hegyi Erika

 

Erdei iskolában jártunk (Pénzesgyőr)

KépkivágásOsztályunk tanulói tartalmas, élményteli három napot töltöttek a pénzesgyőri erdei iskolában. A hosszú túrák során bizonyították edzettségüket, kitartásukat. Izgalmas, nem mindennapi kihívás volt számunkra egy-egy átkelés a patakon vagy épp a meredek, sziklás terepen felmenni a forráshoz.

A gyerekek nagy örömmel gyűjtöttek Szent László pénzeket, nagyítóval keresték a kőzeteken az őskori lenyomatokat. Az egykori üveghuta területén pedig a színes üvegmaradványok után kutathattak. Kíváncsian hallgatták a szurdok keletkezésének történetét. DSC01302A Judit-forrásnál felfrissülve egy csapatépítő, bizalomerősítő játék is várt rájuk. Bekötött szemmel, egymás kezét fogva sétáltak az erdőben. Majd egy előre kifeszített kötelet fogva kellett végigmenniük – még mindig bekötött szemmel – egy nem könnyű erdei terepen. A gyerekek nagyon élvezték a játékot, nem volt senki, aki ne mert volna nekiindulni az ismeretlen feladatnak.

A legélvezetesebb programnak a Gerencézés elnevezésű foglalkozás bizonyult. Benn állhattak DSC01370gumicsizmával a patakban, egy szűrő segítségével gyűjtögettek különböző vízi parányokat. Rácsodálkoztak, mennyi apró élőlény található a patakban. Megnevezésükhöz kaptak határozólapot, amin lépésről lépésre haladva jutottak el a megoldáshoz.

Játékos formában ismerkedhettek meg a gyógynövények hasznával. A növények meg- és felismerésére egy gyógynövénykert is rendelkezésünkre állt. Olyan, nagyanyáink által is használt ősi praktikákról tanulhattak, amelyekkel háttérbe szorítható, esetenként ki is váltható a gyógyszerszedés.

DSC01383Nagy kíváncsisággal kezdtek hozzá tanulóink a pólók batikolásához. Tekerték, csomózták, hajtogatták, majd a festés után izgatottan bontogatták őket. A végeredménnyel mindenki elégedett volt. Hazafele ez lett az „egyenruhánk”.

Utolsó este tábortűznél gyűltünk össze. A közös fagyűjtés, tűzrakás, éneklés közösségkovácsoló ereje vitathatatlan, hangulata pedig felejthetetlen.

Erdei iskolánk megvalósítását a Környezet – és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), mint konzorciumi partnerek a Svájci – Magyar Együttműködési Program SH/4/10 azonosító számú „Égigérő tanterem” című projekt keretében a költségek 90 %-ának átvállalásával támogatta.

 Lenkei Judit és Baum Csabáné
tanító nénik    3.a osztály

3.osztály

A TANÉV TANTÁRGYI CÉLJA:

 • kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása és más népek kultúrájának megismerése iránt
 • hozzájuttatni a kisgyermeket a többnyelvűség élményéhez
 • játékos tanulás során szerzett kezdeti sikerek kíséretében megalapozni a későbbi nyelvtanulást
 • A követelmények nélkül tervezett tanulási folyamat során a kisgyermekek életkoruknak megfelelő, ismert témák körében játékos módszerek segítségével szereznek tapasztalatot gondolataik több nyelven való kifejezésében és a más nyelven beszélők megértésében.
 • A kötelező nyelvoktatás előtt kezdődő nyelvtanulásnak célja, a készségfejlesztés és a témakörök koncentrikusan bővülő, egyre gazdagabb nyelvi megfogalmazást igénylő feldolgozása.

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI CÉLOK, FEJLESZTENDŐ KÉPESSÉGEK:

 • első helyen a beszédértés fejlesztése áll
 • hallás utáni szövegértés,
 • beszédkészség
 • helyes kiejtés és intonáció
 • figyelem
 • emlékezet
 • szeriális emlékezet
 • alak-háttér differenciálás
 • kooperáció
 • téri orientáció
 • motorika, finommozgások

TANANYAG, TÉMAKÖRÖK:
A mesék az évszakok köré szerveződnek. A tanév során nyolc –tíz autentikus mesével ismerhetnek meg a
gyerekek:
That’s me! (bemutatkozás, bemutatás, érzelmek, )
Wait and See (számok, színek, ruházat, állatok)
In the Dark DarkWood / Wake Up Charlie Dragon (Halloween, ruházat, időjárás)
Huphrey’s Christmas (évszakok, hónapok, időjárás, játékok, Karácsony)
The Snowman (ruházat, cselekvések, testrészek, időjárás)
Princess Dress (ruházat, farsang, Valentin-nap)
Ketchup on Your Cornflakes (ételek, időjárás, évszakok , Húsvét)
The Very Hungry Caterpillar(hét napjai, hónapok, formák, színek, ételek)
As Big As a Pig/ Musicians of Bremen (állatok, a szabadban)
NYELVI CÉLOK:

 • a tanuló legyen képes egyszerű kérdést megérteni, például:” Hol vagy?” ill. a kérdésre rövid választ adni
 • kapcsolódjon be a tanult mondókákba, versekbe
 • tudja a szóbeli utasításokat követni és válasszal reagálni
 • tudjon a napszaknak megfelelően köszönni
 • néhány szóban be tudja mutatni önmagát
 • a tanuló képes az elhangzó mondókákba utánzással bekapcsolódni
 • a tanuló képes a hallott mesébe utánzással bekapcsolódni
 • a tanuló legyen képes egyszerű kérdést, például: Hogy hívnak? – megérteni, ill. a kérdésre rövid választ adni.
 • egy-egy manuális tevékenységet utasítások alapján tudjon követni
 • tudja követni a tanult mesét
 • egyszerű, globális megértést igénylő kérdésekre tudjon válaszolni az elhangzott történet alapján
 • kapcsolódjon be a történetbe,(mondókába, versbe) a többiekkel együtt tudja elmesélni az adott történetet
 • tanári segítséggel próbáljon eszközt kérni.

A TANULÓI VÁLASZOK LEHETSÉGES SZINTJEI:
– non-verbálisan pl.: rajz felmutatásával , cselekvéssel
– Egyszavas mondattal
– Önmaguk bemutatása segítséggel
– Tárgyak megnevezése egyszerű mondatokkal
– Érzelmek kifejezése egyszerű mondatokkal
– Válaszadás önállóan: egész mondattal.
– A mesében ismétlődő nyelvi fordulatok reprodukálása Utasítások adása, minta alapján azonos utasítás megfogalmazása
– Válaszadás önállóan:
– egész mondattal
– egyszavas mondattal
– non-verbálisan pl.: cselekvéssel
AZ EREDMÉNYES TELJESÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES JELLEMZŐ TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK:

 • minta utánzása,
 • utasítás követése,
 • jelentés kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből szemléltetés segítségével
 • szóbeli utasításokra adott testi válaszok
 • a hagyományos és eredeti (autentikus) mondókák, kiszámolók, dalok, körjátékok és társasjátékok
 • egyszerű, képes történetek a történetmondás folyamatába bevonva a gyerekeket,

A SZÁMONKÉRÉS, ÉRTÉKELÉS RENDSZERESSÉGE, HOGYANJA, SZEMPONTJAI:
A legkisebb teljesítményt is értékelnünk kell. Megdicsérjük, ha szívesen és aktívan vesz részt idegen nyelvi
tevékenységekben, az idegen nyelvű órai utasításokra biztosan és jól reagál, valamint ha megérti és jól
követi a különböző beszédhelyzeteket. Később értékeljük, ha egyszerű nyelvi elemeket megfelelő
kontextusban használ, ha a tanári kérdésekre testi vagy egyszavas válaszokat ad vagy beszélgetést
kezdeményez. Megfelelő visszajelzést ad a tanár számára az is, ha a gyerek követi a nyelvi tevékenységet
és anyanyelvén reagál, kérdez, vagy kiegészít. Önálló teljesítményt leginkább a gyerekek számára jól
ismert szituációkban, ismerős tevékenységekben várhatunk. Alapelv, hogy a visszajelzésnek pozitívnak kell
lennie, mely nem azonos a hibák összeszámolásával. Azt értékeljük, amit a kisdiákok tudnak, nem a
hiányosságokat hangsúlyozzuk. Mivel ennek a korosztálynak erőssége a beszédértés és beszédkészség
területén is a folytonosság, csak tapintatosan és nagy türelemmel törekedhetünk a hibátlan megoldásokra.
TANKÖNYVEK, FORRÁSOK:
Vanessa Reilly- Sheila M. Ward: Very Young Learners (OUP)
AndrewWright: StorytellingWith Children
Gail Ellis – Jean Brewster: Tell it Again!
Járó Ildikó: Hello!
Jackie Holderness – Annie Hughes: 100+ Ideas for Children (Macmillan-Heinemann)
JET! Realbooks in the Primary Classroom 1.2.3.
Genevieve Roth: Teaching Very Young Children (Richmond Publishing)
Moira Andrew: Rainbow Year (BELAIR PUBLICATIONS LIMITED)
KÉSZÍTETTE:
SZÉLESY ESZTELLA
GÁLNÉ GACSAL ERIKA
A program megvalósulásához iskolánk az Oktatási Minisztérium és a Tempus Közalapítvány által
létrehozott Világ-Nyelv program Alap-osan! alprogramja keretében nyert támogatást.

Spacebuzz
Europe Code Week
Pályázatok
Képek gyüjteménye
Arhívum