Beiratkozás
Látogatók
Felhasználó: > 3 vendég2 robot
Statisztika
2011. márciusa óta Ön a látogató számláló
látogatónk!

Látogatottsági adatok
Bejelentkezés

Angol-számítástechnika

Normál tantervű osztály, angol-számítástechnika orientáció

Angol nyelv

Az angol nyelv ismerete szükséges és elengedhetetlen napjainkban. Kitágult világunkban a mindennapi élet és a munkaerőpiac közvetítő nyelve. Elsajátítása, készségszintű használata kikerülhetetlen. Az angol nyelv oktatása iskolánkban a normál tantervű osztályok programjában kap teret. Az első angol-számítástechnika orientációjú osztály 1996-ban indult. Nyelvoktatásunkat mindig is jellemezte a magas szintű szakmai munka. A tehetséges gyermekek mellett, mindig is külön figyelmet fordítottunk a felzárkóztatásra is. Iskolánk 2003-ban elnyelte az Európai Nyelvi Díjat.

Az angol nyelv kedvelt mind a szülők, mind pedig a diákok körében. A szülők részéről egyre erősödő az igény a minél korábbi nyelvoktatás iránt. Mi a Dózsa iskolában pedagógiai megalapozottsággal, a korosztályhoz igazodó módszertani elvek mentén folytatunk korai nyelvoktatást. Elkötelezettek vagyunk a korai nyelvoktatás mellett. Ezért már első osztálytól szakkör formájában oktatjuk az angol nyelvet. Magasabb évfolyamokon pedig emelt óraszámban, csoportbontásban történik a nyelvoktatás. Nyelvi tanítóink, nyelvtanáraink magasan képzett pedagógusok, akik munkáját a pontosság, az innováció, és a magas színvonalú nyelvoktatás jellemzi. Munkánkat segíti könyvtárunk angol nyelvű könyvállománya. Nyelvi labor áll rendelkezésünkre. Rendszeresen tartunk órákat az informatika szaktantermekben is. Nyelvóráink nagy része IKT eszközökkel felszerelt termekben zajlanak. Napi rendszerességgel alkalmazzuk a csoportmunka, pármunka, projektmunka nyújtotta lehetőségeket. Nyitottak vagyunk a folyamatos szakmai megújulásra, a tehetséggondozásra, ugyanakkor a felzárkóztatásra is. Diákjaink nyelvtudásukat összegző szóbeli nyelvi vizsgát tesznek 7. évfolyam végén. Tanulóinknak biztosítjuk a különböző versenyeken való indulás lehetőségét, a felkészítést.

Programok:

Az angol nyelvet tanuló osztályok különböző közösségformáló nyelvi programokon vesznek részt a tanév során:

  • Halloween játszóház és kézműves délután alsó és felső tagozaton
  • Christmas Carols
  • Valentine’s Day
  • Patrick’s Day
  • Earth Day

Informatika

Az informatika példátlan gyorsaságú fejlődése tagadhatatlan. Ma már szinte elképzelhetetlen számítástechnikai tudás nélkül érvényesülni a munkaerőpiacon. Az informatika emelt szintű oktatása iskolánkban 1996-ban kezdődött. Az angol nyelvet tanuló osztályokban korábban kezdjük, és magasabb óraszámban oktatjuk tehát (az angol mellett) az informatika tantárgyat is. Ennek köszönhetően tanulóinkkal részt tudunk venni minden jelentősebb informatika versenyen, ahol évről évre kiemelkedő eredményeket érünk el. A tehetséggondozás külön szakköri órák keretében valósul meg a felső tagozaton. Nyolcadikos diákjaink magas számban nyernek felvételt a középiskolák informatika tagozatú osztályaiba.

Célunk, hogy a gyerekek sajátítsák el a számítógép-kezelés alapjait, mozogjanak otthonosan a számítástechnikai környezetben: felhasználói szinten tudják kezelni a számítógépet és perifériáit. Szerezzenek tapasztalatokat az informatikai eszközök és információhordozók használatában. Legyenek képesek a számítógéppel való interaktív kapcsolat tartására, tudják alkalmazni az operációs rendszer és a segédprogramok legfontosabb szolgáltatásait. Iskolai feladataik megoldásához és a mindennapi tájékozódáshoz tudják önállóan és biztonságosan használni a világháló nyújtotta lehetőségeket.

Az informatika keretein belül iskolánk az elmúlt években pályázatok segítségével a legmodernebb technikai megoldások (pl. LEGO robot, 3D nyomtató, motor-szimulátor) birtokába jutott, melyek kéz közelbe hozzák a jövőt.

A normál tagozat kiemelt törekvése még az interdiszciplináris elv, vagyis a tantárgyak közötti átjárhatóság erősítése. Ennek köszönhetően az angol és az informatika szakterületek a mindennapokban is számos ponton összekapcsolódnak. A szaktantermek használatának esetében például napi szinten alkalmaznak a diákjaink számítógépes ismereteket az angol nyelvórákon. Vagy éppen számítástechnika projektek esetében angol nyelvtudásukat hívják segítségül.

Az angol és az informatika mellett a normál tagozat szívügye a természettudományok felkarolása. Hisszük, hogy egyre nagyobb szükség van a tapasztalati tudásra, és tudjuk, hogy egyre nagyobb a kereslet a szakemberek, a mérnökök iránt. Modern világunkat teljes mértékben áthatja a technika, és a technikai újdonságok. Belső programunk segítségével már alsó tagozaton – délutáni foglalkozások keretében –  megismerkedhetnek tanulóink bizonyos természettudományos ismeretekkel, melyek előkészítik a felső tagozaton folyó munkát, és megkönnyítik a pályaválasztást is.

 

TIA– program

 

Az angol- számítástechnika orientációs osztályok számára a 2014/2015. tanévtől a TIA– program keretében a Természettudományok, az Informatika és az Angol nyelv területén nyújtunk szélesebb körű ismeretet. Az elmélet mellett gyakorlati tevékenykedésre, élet közeli helyzetek megismerésére, és az egészségtudatos magatartás kialakítására van lehetőség.

 

A programot az alsó tagozaton az egész napos iskolai oktatás keretében, a délutánokba beépítve valósítjuk meg. A tevékenységek, melyben öntevékenyen vesznek részt, minden esetben megfelelnek a gyerekek életkori sajátosságainak.

 

Az alsó tagozat minden szempontból a felső tagozat megalapozója, így az új profil szempontjából is.

Célunk, hogy az itt megismert nyelvi és természettudományos ismeretek készítsék elő a felső tagozaton folyó munkát, és biztonsággal adjanak továbbtanulási orientáltságot.

 

A gyerekek havi egy- egy alkalommal kapnak érdekes, hasznos ismereteket, melyeket jól képzett, munkájuk iránt elhivatott alsó és felső tagozatos kollégák adnak át.

Első második félévétől: informatikai ismeretekkel gazdagítjuk a gyerekeket.

Másodiktól ez fizikai kísérletekkel, „Lapozós Egyetem” játékos, élet közeli ismereteivel és növénygondozással bővül.

Harmadik – negyedik évfolyamon mindez üzemlátogatással teljesül ki.

Minden évfolyamon a tanév befejezése után a „Napocska” tematikus táborban az egészségtudatos életmód és a biztonságos közlekedés ismérvei erősödhetnek, és épülhetnek be a gyermekek gondolkodásába, cselekedeteibe.

A gyerekeket nemcsak a program, hanem az összetartozás külső szimbólumaként viselt nyakkendő is összefogja. Az iskolához tartozást az iskolai logóval ellátott jelvény jelképezi, mely a nyakkendőt tűzi össze.

 

Kishalminé Ágfalvi Andrea

 

 

 

Angol: angoltanítás iskolánkban

Spacebuzz
Europe Code Week
Pályázatok
Képek gyüjteménye
Arhívum