Beiratkozás
Látogatók
Felhasználó: > 2 vendég2 robot
Statisztika
2011. márciusa óta Ön a látogató számláló
látogatónk!

Látogatottsági adatok
Bejelentkezés

Az iskola története

Kováts Sándor

ENERGIATUDATOS ISKOLA

A veszprémi tankerületben iskolánk egyedüliként nyerte el az ENERGIATUDATOS ISKOLA címet

„A legolcsóbb és legzöldebb energia az, amit nem használunk fel, illetve meg sem termelünk – hangsúlyozta Áder János köztársasági elnök”
Forrás: veol.hu
A teljes cikk ide kattintva elolvasható

 

PDF formában ide kattintva megtekinthető és letölthető

Gratuláció

Csaby J. Csaba tanár úr részére

Tisztelt Tanár Úr!

A KÓTA Életmű díjhoz tisztelettel, szívből gratulálunk!

Büszkék vagyunk arra, hogy Tanár Úr, fáradtságot nem ismerően iskolánk kóruskultúráját negyven éven át ilyen magas művészi színvonalon tartotta.

Köszönjük szépen, hogy jó hírünket vitte hazánkba, oly sok helyre, s Közép-Európába, a kórustalálkozókra!

Tanár Úr szakmai, szellemi, lelki hagyatékát szeretettel ápoljuk, megbecsüljük. Igyekszünk továbbvinni.

Kívánunk további áldásos munkálkodást a város zenei életében, szeretetteljes, boldog magánéletet!

Köszönettel és nagyrabecsüléssel gratulál a Dózsa Iskola Közössége nevében:

                                                                                              Lengyel Károly
igazgató

 

 

Veszprém, 2016. október 27.

Iskolaölelés, mert szeretjük a Dózsa iskolát!

kepkivagas

Egy ötlet valóra vált. Nem sok iskola mondhatja el magáról, hogy első hívó szóra mindenki szívesen mozdul és a diákok sokasága, tanárok, szülők, egykori dózsás diákok és az iskola volt és jelenlegi dolgozói közel 600-an örömmel és vidámsággal telve ölelik körül szeretett iskolájukat, s ez történt a Dózsa iskolában október 7-én.

Miért is ekkor? Mert az előd iskolánkat 77 évvel ezelőtt, október 8-án alapították itt a Temetőhegyen, s melynek falai között a mai napig is sok kis nebuló tanulja a számolás és a betűvetés alapjait. 

A dózsás diákönkormányzat villám csődületével szerettük volna élményszerűvé és emlékezetessé tenni ezt a napot, melyen az iskolát körülvevő 412 m-es kerítést körbeölelve, vidám zeneszóra, kéz a kézben teli torokból, lelkesen szólt a Dózsásnak lenni jó! csatakiáltás, mely azután önfeledt hullámzásban folytatódott.

S milyen jó, hogy az idő is kegyes volt hozzánk, hisz még az esőcseppek is visszavonulót fújtak. Így aztán Póta László szülő drónfelvételeinek köszönhetően a madártávlatból a színes és vidám dózsás kavalkádot és iskolánkat lenyűgöző felvételeken csodálhatjuk meg.

Majd az ezt követő, főként diákok szemelvényeiből szerkesztett emlékező műsor és a koszorú elhelyezése – az 1939-ben alapított Szent István iskola épületén- méltó megkoronázása volt a napnak, mely egyszerre szimbolizálta dicső múltat, a büszke jelent és a reményteljes jövőt.

A Veszprém Televízió élményszerű híradása és a VEHÍR színes képes tudósítása jól visszaadta az együvé tartozás érzését, a jó hangulatú rendezvény emlékezetes pillanatait. http://veszpremtv.hu/hir/korbe_oleltek_az_iskolat-n8691.html

Köszönet mindenkinek, aki hozzátett az emlékezetes nap sikeréhez, igazán jó volt látni az örömteli arcokat.
Ugye jövőre újra együtt leszünk, hisz dózsásnak lenni jó!?

Iskolaölelés video

                                                       Lambert Zsuzsanna
                                               felsős diákönkormányzati vezető
programszervező

 

A buszok világa (TIA program)

DSCF8927 catsOsztályunk üzemlátogatáson vett részt a TIA program keretében a Volán társaságnál. A telephely nem volt messze, így gyalog indultunk útnak. 

 Ott egy kedves úr fogadott minket, és szegődött vezetőnkké.
Először a gépjármű javítót vettük célba. Itt egyik osztálytársunk lefoglalt magának egy szerelő munkát.
Majd egy buszhoz sétáltunk. A busz távolsági utakon dolgozott.
Ezután beszálltunk a buszba és elfoglaltuk a helyünket. A járművel átmentünk a busz mosón. Ott egy óriási kefe sikálta a busz oldalát. Ezután egy gép felemelte a buszt, kitámasztották és átmehettünk alatta.
Később a főalkatrész raktárba mentünk, azután a festőműhelybe vezetett utunk. Itt nagyon festékszag volt.
Majd egy kisebb helyiséget térképeztünk fel, ahol egy irányító pult helyezkedett el. Ezzel lehetett egy olyan programot elindítani, ami levegőt fújatott a festőműhelybe.
DSCF8932
Végül egy olyan helyre mentünk, ahol selejtes buszokat láttunk. Megtudtuk mitől lesz selejtes egy busz. Például attól, hogy: alkatrészei elöregednek, vagy akkora kárt szenved, hogy nem érdemes megjavítani.
A látogatás végén megtudtuk, hogy a telephelyen négy műhely és nyolc raktár van. Veszprém pedig 136 busszal rendelkezik.

Mikor már minden érdekeset láttunk, hallottunk visszasétáltunk az iskolába és folytattuk a tennivalóinkat. Ezt a napot sosem felejtjük el.

 László Nikolett
Friedl Petra
Petrovics Lujza
Németh Bulcsú

  1. c tanulói
    Osztályfőnök: Kishalminé Ágfalvi Andrea

 

Kiadványaink

Iskolánk aktív alkotómunkájának bizonyítékaként 2 jubileumi könyvvel is büszkélkedhet az intézmény:

Az 50 éves évfordulóra készült könyv mára már igazi ritkaság itt megtekinthető.

A Dózsa iskola aktuális 75. évfordulós kiadványa az iskolában megvásárolható.

Kellemes olvasgatást!

Vajda-Kovács Ágnes

Egy vendégkönyv bejegyzéseiről

Egy vendégkönyv bejegyzéseiről
Bár a Dózsa iskola múzeuma már 25 éve, 1989-ben létrejött, vendégkönyve csak 1996-tól jegyzi látogatóit.
Ez a tájékoztató most szeretne bepillantást adni ebbe a vendégkönyvbe, amely több mint 100 oldalával dokumentálja az itt jártak személyét, véleményét.
Bepillantást és nem ismertetést!
Alapkérdés azonban, hogy milyen szempontok szerint történjék a személyek és a vendégek bemutatása? Hogyan érdemes úgymond csoportosítani az itt megfordult érdeklődőket, s a véleményeiket?
Nézzük, kik jártak nálunk 1996 óta:
– Az iskolások. Ők az egyik csoport, s talán a legfontosabb az ő érdeklődésük. A gyerekek, tanulók, diákok látogató társasága a jövő záloga is. Köztük, kötelességszerűen, évről évre olvassuk a dózsás gyerekek, osztályok névsorát. Iskolánkban ugyanis a negyedik és a hetedik évfolyamnak kötelező legalább egy-egy tanórában meglátogatnia a gyűjteményt. Örömmel jönnek, szívesen maradnának. Bejegyzéseik köszönetet, érzelmi töltést, a tetszett tárgyakra utalást, és a tárlatvezetetéskor elhangzottakkal kapcsolatos megjegyzéseket tartalmaznak.
Hasonlóan vélekednek más általános iskolák tanulói, kísérői is. Itt járt pl. a herendi, a Cholnoky, a Biró Márton római katolikus iskola is egy-egy osztállyal.
– Az érdeklődők másik nagy csoportját az egykori dózsás diákok adják. Gyakori, hogy 20, 25, 40 vagy akár 60 éve végzett osztályok jönnek vissza, s látogatják meg az immár több mint 8000 relikviát. Ők, hálával, szeretettel, és az idősebbek nagy meglepődöttséggel, elismeréssel vetik papírra soraikat. Ezek szívhez, értelemhez, utódokhoz szólnak.
Az iskolások körét bővítik az egyetemisták, főiskolások is. A veszprémi érseki teológia hallgatói és tanárnőjük P. Szabó Ilona gyakori vendégeink voltak. Járt itt Borián Tibor piarista igazgató úr is.
A Pannon Egyetem hallgatói közül azok tesznek látogatást, akik iskolánkban végzik tanítási gyakorlatukat. Számukra ez a „visitatio pedagogica” kötelező. Tanáraik közül is volt szerencsénk már fogadni pl. dr. Poór Zoltánt, dr. Horváth H. Attilát, Paksi Lászlót, Csizmadia Károlyt, dr. Mihalovics Árpád dékán urat, az egykori rektor urat Dr Liszi János professzort, és még másokat is.
Sajnos, a veszprémi iskolák és kollégák még mindig keveset tudnak a nagyszerű gyűjteményről, hiszen sokkal több lehetőség van megismerésre, mint amennyire a látogatottság azt mutatja.
-A nem iskolai látogatók névsora is igen érdekes. Jártak itt a megyei jogú városunk polgármesterei: Dióssy László, Debreczenyi János (aki volt tanítványa a Dózsa iskolának) továbbá Porga Gyula jelenlegi polgármesterünk is. Valamint: Nógrádi Gábor író, gyerekköltő, Kuti Zsuzsa, és Magyar Bálint OM, Kuncze Gábor BM, Honti Mária államtitkár, Marekné Pintér Aranka dr, mint OKÉV regionális igazgató és munkatársaik, Rev. Dr. Márfi Gyula érsek atya, Munkácsy Gyula OPKM igh.-a felsorolás a teljesség igénye nélkül készült.
– A külföldi látogatók közül Ausztráliából, Amerikából, Svájcból, Kanadából, Angliából, Ausztriából, Németországból, Lengyelországból érkeztek a kedves vendégek. Egy részük a kommunizmus rémuralma és megtorlásai elöl menekült, egykori 56-os diák. Mások külföldön tanuló volt dózsások, megint mások testvériskolai, baráti vendégek, pl. Tarnówból, vagy Passau mellől. A testvériskolás lengyelek és a bajor lektortanárnő Gisa Berger nagy érdeklődést tanúsítottak. És jöttek még Erdélyből is kollégák.
– Egy világhírű magyar zenekar is megtekintette a kiállítást, hiszen 2013 őszén itt járt a Muzsikás együttes! Tagjai különösen nagy hozzáértéssel és elragadtatással tanulmányozták a mi gazdag kincstárunkat. (Iskolánknak nagysikerű koncertet adtak, ingyen!)
A teljes bemutatás lehetetlen. Ezért elnézést kérek mindazoktól, akik beírták ugyan ittjártukat, de mégis kimaradtak e dolgozatból. Sajnos nem megy másként, csak – pars pro toto – rész az egész helyett. Nevüket a vendégkönyv őrzi. Őket, látogatásukat pedig az iskolamúzeum szeretettel visszavárja. Az újakat örömmel fogadja.
Hadd búcsúzzam a Muzsikás együttes bejegyzésével, egy vidám talpalávaló szövegével, amely a gyarló, a hibák és erények között táncoló emberről szól:
„Járjad lábam, járjad most,
Nem parancsol senki most,
Jobbik lábom jól vigyázz,
Mert a balog meggyaláz!”
Kedves volt és leendő vendégeink!
Járjanak tehát minél többen azon az úton, amely az értékek megőrzését, megbecsülését tekinti céljának!
Kívánjuk, hogy hozzon az Isten minél több kedves vendéget, a Dózsa Iskola Múzeumába!
Hívom, s várom szeretettel Önöket, az Alapító, s Gondozó Kováts Sándor igazgató úr, segítője Demény Pál igazgató úr, és a vendégváró dózsás közösség nevében,

Veress József
iskolaigazgató (2008-2014)

Történelmünk

Az iskola történetéből

részletek “A VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA – VOLT SZENT ISTVÁN ELEMI NÉPISKOLA – JUBILEUMI ÉVKÖNYVE” oldalaiból

Veszprém városának jellegzetes része a Dózsaváros, a Séd bal partján terül el. Ennek a területnek a nyugatra eső része volt a Temetőhegy. Magyar és német ajkú földmíveseknek, fuvarosoknak, majd ácsoknak, kőműveseknek, segédmunkásoknak nyújtott helyet és megélhetést a városrész hosszú évek óta.

A 30-as évek vége felé a Magyar Lőszerművek gyárat telepített a Csererdőbe. Ugrásszerűen megnőtt a lakosság száma. A Szent László Elemi Népiskola nem tudta befogadni a Temetőhegy gyerekeit.

1938 jubileumi év volt, Szent István halálának 900.évfordulója.

1938 április 30-án a városi tantestületi gyűlésen jelentik be egy új iskola építését.

A mai iskola helyén egy 1000 négyzetméteres tó terült el.


Tó az iskola helyén(nagyobb nézethez kattints a képre!)

A 30-as években a Jókai utcában a Magyar Nemzeti Bank pincéket furatott a dolomit sziklahegy alá. A keletkezett törmelékkel feltöltötték a Nagytó medrét.

Az itt létrejött sík terület északkeleti részén adott a város 1000 négyszögöl területet a katolikus egyháznak azzal a feltétellel, hogy itt iskolát kell építeni. Erről készült egy ajándékozási szerződést is, melynek másolata itt megtekinthető.

A képre kattintva nagyban is megtekinthető!

A tervezés, az előkészítés és az építés több mint egy évet vett igénybe.

Tervezője Takács János építészmérnök, a kivitelezője Fabb Károly építőmester volt.

A padok kivételével mindent a veszprémi iparosok készítettek. 5 tanterem, 2-2 mellékhelyiség és zuhanyozó tartozott az iskolához, de tanári, igazgatói és orvosi szoba is segítette a munkát. Tanítói lakás és iskolasegédi szolgálati lakás is kapcsolódott az épülethez.

Amikor elkészült az új iskola, szépsége mindenkit magával ragadott. Ablakaiból kitekintve látható volt a Bakony hegykoszorúja, a vár kiemelkedő épülettömege és a város a Buhim-völggyel.

Az iskola előtt álló, almádi vörös homokkőből faragott kereszt az Amerikába kivándorolt temetőhegyi magyaroknak állított emléket.

Az épület fő homlokzatán egy jól sikerült Szent István szobor áll. Ezt dr. Beöthy István apátkanonok ajándékozta az iskolának, hogy hirdesse: az iskola a jubileumi év emlékére épült.

 

Eredeti képeslap 1939-ből (iskolamúzeum)

Az iskola felszentelése 1939 október 8-án, a Magyarok Nagyasszonya vasárnapján történt.

 A felszentelést dr. Czapik Gyula megyéspüspök végezte.

Az 1943/44. tanév az iskola történetének legrövidebb esztendeje volt (1943 november 1-től 1944 március 31-ig). Az ellenséges berepülések miatt nem volt lehetséges a felelősségteljes iskolai munka folytatása.

A háborús események súlyos helyzetet teremtettek az 1944-45-ös tanévben. Az épületben megszűnt a tanítás.

Előbb magyar katonák, egészségügyi alakulat, majd kiképzőszázad lakta az iskolát. Ezután német wermacht, majd “SS” alakulatok vették birtokukba. Páncélos javítóműhelyt rendeztek be.

Az éjszakai bombázás egyre közelítette, majd 1945 március 13-án éjjel bombatalálat érte az iskolát. A tanítói lakást, melyben Kováts Zsigmond tanító családja lakott és a pedellusi lakást, melyben Márkus Károly házmester lakott a családjával a találat megsemmisítette.


Szerencsére e napon a lakók éjszakára a közeli Sas-hegyre mentek menedéket keresve.

Az iskola északi oldala nagyrészt kidőlt, s a tetőszerkezet is súlyosan megrongálódott, a két lakás összedőlt.

Március 23-án orosz csapatok vették birtokukba, majd az őket követő menekült áradat lakott az iskolában, tönkretéve, eltüzelve a bútorok, a könyvtár még meglévő nagyobbik részét.

Szomorú képet, lepusztult állapotot mutatott az iskola a háború befejezésekor.

A modern iskola lerombolva, kifosztva, Szent István szobra kezét veszítve, szilánkoktól sértve állott a falon.

A városparancsnok elrendelte, hogy az iskolát meg kell nyitni. Így a hadműveletek után 3 héttel elkezdődött a tanítás. Szomorú tanév volt ez.

Temetőhegyi gazdák, építőmunkások 3800 munkaórával nagyjából helyreállították.

Az 1945-46. tanévet 6 tanteremben sikerült megkezdeni. A fűtést a szülők biztosították.

Sok munka után sikerült újra berendezni, beüvegezni, tetőt javítani, kályhákat szerezni, falakat kijavítani és a tanítást újra indítani. Eredeti szépségében azonban nem tudták helyreállítani.

1948-49 tanévre kiépült a 8 osztályban az általános iskola, s ekkor államosították az iskolát.

Az iskola neve: Állami Általános Fiú- és Leányiskola.

A Veszprém megyei népújság ezt írja: “1953 június 1. Emlékezetes marad ez a dátum a dózsavárosi emberek szívében. Megkezdődött a várva várt iskola építése. Sztanovics Sándor helyettes építésvezető szerint 1955 aug. 5-re teljesen befejezik az építést.”

1955 őszén végül is átadásra került az új iskola.

1956 november 4-én szovjet csapatok támadást intéztek Veszprém ellen. Az iskola nehéz-géppuska-lövedék találatot kapott. A lövedék a délkeleti ablakszárnyon lépett az épületbe és a folyosó végén a rajzterem falában állt meg.

Lekerült a falról a gipsz Kossuth-címer (mely megtekinthető az iskola múzeumában).

1957/58 tanévtől az iskola a Dózsa György Állami Általános Iskola nevet vette fel.

A tanulók létszáma rohamosan emelkedett, így szükségessé vált újabb tantermek építése. A lebombázott szolgálati lakás helyére 4 tantermet építettek melyet 1963 április8-án adtak át.

1965-ben korszerű kazánokat kapott az iskola, mely lehetővé tette, hogy 1971-ben korszerűbb radiátorokat szereljenek az épületbe és a Szent István iskolát is bevonták a rendszerbe. Végre télen is normális hőmérséklet volt a termekben.

1975-ben sikerült az ablakok cseréje.

1979-ben a Szent István iskola egy T szárnyrész kapott, melyben tornaterem, könyvtár, műhelyek és 5 tanterem épült. Az építkezés részben társadalmi munkában készült. Több mint 200 szülő kőműves segédmunkát vállalt. Az elkészült épület normális munkát tett lehetővé az iskolában.

1980-ban a teljes villamos hálózatot felújították, melynek   eredményeként minden terem korszerű neonvilágítást kapott.

És elérkeztünk a 2010. évhez, amikor is az 1955-ben átadott főépület teljes felújítására kerülhetett sor.

A kivitelezés ideje: 2010. 04. 15–2010. 09. 30.

Folyt köv…

Spacebuzz
Europe Code Week
Pályázatok
Képek gyüjteménye
Arhívum