Beiratkozás
Látogatók
Felhasználó: > 2 vendég1 robot
Statisztika
2011. márciusa óta Ön a látogató számláló
látogatónk!

Látogatottsági adatok
Bejelentkezés

Bemutatkozó

 

A felújított iskola

A 2015-ös tanévben ünnepelte 75. évfordulóját Dózsa György Általános Iskola, városunk egyik legrégebbi általános iskolája. A mai iskola három épületével, négy tornatermével barátságos, könnyen megközelíthető, nyugodt, családias környezetben működik a Dózsavárosban. A nagy bekerített udvar, a sok fa, bokor, virág teszik a belülről is megújult épületegyüttest hagyományosan iskolássá.

 

A hagyományos értékeket vállalja és őrzi az iskola a gyermekek nevelésében ma is:

– a család és az idősebbek tiszteletét,

– az emberséges viselkedést, a társak iránti türelmet,

– a tisztességet, az emberek és a környezet iránti felelősségérzetet.

 

Fontos számunkra, hogy a gyerekek jól érezzék magukat iskolánkban, s hogy a magas szintű, jó színvonalú képzést, tehetséggondozást, integrációs felzárkóztató és fejlesztő pedagógiai tevékenységet kiemelten kezeljük. Ezzel a munkánkkal is elősegítjük a továbbtanulást, tanítványaink későbbi boldogulását.

 

Iskolánkban a fontos területként kezelt nevelőmunka mellett a nyelvoktatás, a számítástechnika, a mindennapos testnevelés kap hangsúlyt, de mellette van idő megteremteni a gyermekek érdekét szolgáló rendet és nyugalmat is.

 

Oktatómunkánk mellett kiemelten foglalkozunk a nevelőmunkával, a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazoló személyiségközpontú, az ön- és társismeretre épülő társas kapcsolatok fejlesztését, a közösségformálást fontos feladatnak tekintjük.

A tanórán kívül vonzó szabadidős programokat, szakköröket, sportfoglalkozásokat, művészeti köröket, és játszóházakat szervezünk tanulóinknak. tanórán kívüli foglalkozások

Iskolánk életében nagy hangsúlyt kapnak hagyományaink, azok ápolása, a múlt értékeinek megőrzése. E munkát fémjelzi a gazdag anyaggal rendelkező iskolamúzeumunk is.

Iskolamúzeum

Ünnepeink, megemlékezéseink – ahol gyakran szerepelnek együtt tanítványok, szülők, tanárok – minden alkalommal maradandó élményt nyújtanak az iskolai közösségnek.

 

A 2016/2017. tanévben is az eddig jól bevált egésznapos, iskolaotthonos foglalkoztatási formában dolgozunk alsótagozatban. Így tudjuk biztosítani az egészséges gyermeki fejlődést segítő mindennapos testnevelést, valamint a szabadidő értelmes és hasznos eltöltését is.

 

Céljaink megvalósításához a megfelelő tárgyi feltételek is rendelkezésre állnak és folyamatosan bővülnek. (szaktantermek, tornatermek, felszereltség)

 

 

Az iskola személyiségközpontú oktató-nevelő munkájának programja eltérő hangsúlyokkal érvényesül a különböző osztályokban. Az alapozó években elegendő időt biztosítunk az alapkészségek (írás, olvasás, számolás) magas szintű elsajátítására.

 

Iskolánk tanulói a mindennapos testnevelés keretében, az MKB Veszprém KC és VEDAC sportegyesületek támogatásával ismerkedhetnek a kézilabda és atlétika alapjaival, de választhatják a focit, a kosárlabdát, természetjárást vagy a nagy hagyományokkal rendelkező vívást is.

 

Innovációs készségünket jellemzi, hogy sokat, szívesen és eredményesen pályázunk. Elnyertük a KOMA L. mindennapos testnevelést célzó játszótérépítő, a TIOK (területi iskola és óvodaközpontok) kialakítására indított alapkészségek fejlesztését (kompetenciák) kipróbáló pályázatokat, továbbá a Kereskedelmi Kamara megyei Minőségdíját. Nyelvi munkaközösségünk és logopédusaink az Oktatási Minisztérium által támogatott Világ – Nyelv Programja keretében 2004-ben Európai Nyelvi Díjat kaptak a sajátos nevelési igényű gyermekek nyelvtanulását segítő kísérleti oktatási projektjéért.

 

 

Angol tanáraink a Világ – Nyelv Program Alaposan alprogram keretében mesealapú programot fejlesztettek ki.

 

Környezetvédelemre nevelő, környezetszépítő pedagógiánk elismertségét a Virágos Veszprémért díj többszörös elnyerése fémjelzi.

 

Tanítványainkról a vakációban sem feledkezünk meg. Többévtizedes hagyományunk, hogy 80-120 fős nyári táborokat szervezünk a Balaton környékre, Erdélybe. Az erdei iskolás nevelés-oktatás hosszú évek óta népszerű iskolánkban is.

 

 

Spacebuzz
Europe Code Week
Pályázatok
Képek gyüjteménye
Arhívum