Beiratkozás
Látogatók
Felhasználó: > 2 vendég1 robot
Statisztika
2011. márciusa óta Ön a látogató számláló
látogatónk!

Látogatottsági adatok
Bejelentkezés

Német nemzetiségi tagozat


Első királyunk, Szent István a nyugati kereszténységet választotta. Bajor Gizellát vette feleségül, akivel német papok, szerzetesek, lovagok, de kézművesek és parasztok is érkeztek városunkba. A török kiűzését követően a korábban lakott területeket újra kellett népesíteni. Veszprémben a „Tizenháromváros” nevet viselő településrészen, mai Dózsavárosban, építettek maguknak új otthont az érkező német családok. Elsősorban földművesek, fuvarosok, ácsok, kőművesek, segédmunkások éltek itt.  Ma már elvétve találkozunk olyanokkal, akik még beszélik őseik nyelvét, elsősorban az idősebb korosztályban fordul elő. Örömmel tölt el bennünket, hogy a mai családok szívesen elevenítik fel elődeik hagyományait, és indíttatást éreznek, hogy ezt gyermekeiknek is továbbadják

Ezen igények felmerülése kapcsán jött létre iskolánk német nemzetiségi tagozata 1997-ben. A tagozatra nincsen felvételi, aki itt szeretne tanulni, az lehetőséget kap rá. A tagozat iránt érdeklődők számára novembertől áprilisig ovi-suli programot szervezünk, ahol játékos formában német és magyar nyelvi előkészítőt tartanak a leendő tanító nénik. E találkozások alkalmasak a kölcsönös ismerkedésre valamint ráhangolják a gyerekeket az iskolai életre és a nyelvtanulásra.

A nemzetiségi kultúra ismeretanyagának átadása a tanórán, a néptánc oktatáson illetve külön programok keretében valósul meg. Természetesen elsősorban a magas szintű nyelvtudás elérése az elsődleges cél. Nyelvtanításunk során a szóbeli és az írásbeli kommunikáció, a gazdag szókincs kialakítása prioritást élvez. A tagozaton tanuló gyerekeknek 8×181, azaz összesen 1448 nyelvórája van. Azok, akik megfelelő szorgalommal tanulják a nyelvet, alapos tudásra tesznek szert. Eddig végzett diákjaink közül szép számmal felvételiztek eredményesen nyelvtagozatra illetve nemzetiségi tagozatra. Tanulóink évek óta kimagasló teljesítményt nyújtanak megyei és országos tanulmányi versenyeken is. Több ízben értek el sikereket az ugodi német nyelvű drámafesztiválon is.

Nyelvtanáraink mindannyian jól képzett többdiplomások, rendelkeznek a német nemzetiségi oktatáshoz szükséges speciális képesítéssel is, és igyekeznek minden korosztály számára vonzóvá tenni a nyelvtanulást. Kreatív, innovatív személyek, akik rendszeresen képezik magukat mind itthon, mind anyanyelvi területeken. A tagozaton folyó szakmai munkát anyanyelvi lektor tanár is segíti, aki minden tanévben 3 hetet tanít az intézményben.

1999 óta szervezünk nyelvi tábort az ausztriai Obervellachban, ahol iskolai foglalkozásokon vesznek részt tanítványaink, ezzel biztosítva számukra az anyanyelvi közegben való tanulást.

Tanulóink számára lehetővé tesszük, hogy ötödik osztálytól az angol nyelvvel is megismerkedhessenek.

Spacebuzz
Europe Code Week
Pályázatok
Képek gyüjteménye
Arhívum