Beiratkozás
Látogatók
Felhasználó: > 1 vendég5 robot
Statisztika
2011. márciusa óta Ön a látogató számláló
látogatónk!

Látogatottsági adatok
Bejelentkezés

6. osztály

 A TANÉV TANTÁRGYI CÉLJA:

Cél, hogy a gyerekek korábbi években megszerzett nyelvi ismereteit megszilárduljanak, a négy nyelvi alapkészséget továbbfejlesszük, szókincsüket tovább gazdagodjon. Arra koncentrálva, hogy a megszerzett tudást magabiztosan, önbizalommal tudják használni a gyakorlatban is. Fontosnak tartom, hogy szívesen vegyenek részt az angol órákon, merjenek önállóan gátlások nélkül megszólalni, kifejezni gondolataikat.

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI CÉLOK, FEJLESZTENDŐ KÉPESSÉGEK:

kommunikációs képesség problémamegoldó készség önálló tanulási képesség hallott és olvasott szöveg megértése szövegalkotás szóban és írásban figyelem és emlékezet fejlesztése helyes kiejtés és intonáció fejlesztése

TANANYAG:

Az ismétlést a Cambridge English for Schools 1-es (sárga) kötetének ismétlő feladatain keresztül végezzük el. Majd a lila könyv utolsó fejezete következik.

THEME A: település fajták városi intézmények iskolák a világban iskolai tantárgyak vidéki, városi élet közötti különbség térképolvasás szófajok jelen idő how much kérdés tagadás (don’t,doesn’t) térképolvasás információ adása,kérése kérdések intonációja hasonlóság,különbség meghatározása levélírás alapjai önálló feladatalkotás

THEME B: állatok világa,lakóhelye,tápláléka állatfajok vidéki táj leírása alapigék kérdő névmások,jelen idő kérdő mondatszerkezetek számok birtokos személyi névmások információ adás,kérés levélírás meghívás

THEME C: étkezési szokások egészséges étrend helyes életmód tipikus angol otthonok,lakóházak some,any mennyiségi kifejezések anyagnevek tetszésnyilvánítás adatgyűjtés,összegzés, kérdőívek készítése következtetés szabályra

THEME D: a Naprendszer bolygói a bolygók mérete,helyzete és mozgása a Föld légköre űrhajózás,űrkutatás alapigék melléknevek fokozása, közép-és felsőfokon folyamatos jelen idő tájak leírása versírás információ kérés,adás utazási ügyekben kreatív szógyűjtés, asszociáció

THEME F: idő fogalma a Föld mozgása időzónák árnyék-fény jelenség napirend a hét napjai óra, perc kifejezése napszakok have got birtoklás kifejezése időhatározók osztálytermi kifejezések napirend leírása információ kiszűrése hallott szövegből

AZ EREDMÉNYES TELJESÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES JELLEMZŐ TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK: 

a házi feladat rendszeres elkészítése – együttműködő, aktív részvétel az órákon – az adott tanagyagban való jártasság – otthoni tanulás, felkészülés – memoriterek

A SZÁMONKÉRÉS, ÉRTÉKELÉS RENDSZERESSÉGE, HOGYANJA, SZEMPONTJAI:

Az írásbeli számonkérés formái: szódolgozatok, nyelvtani röpdolgozatok, valamint minden témakör után nagydolgozat, amelyben a lexikai és nyelvtani ismeretek mellett, az olvasás utáni szövegértést is mérésre kerül, valamint rövidebb irányított fogalmazás is szerepel a feladatok között. A diákok végső értékelése a fent említetteken kívül a szóbeli felelet, az órai munka, a kiselőadások és a házi feladatok értékeléséből tevődik össze, figyelembe véve az egyéni képességeket Év végén tudásszintmérő feladatlapot töltenek ki a gyerekek.

TANKÖNYVEK, FORRÁSOK:

  •  Diana Hicks – Andrew Littlejohn: Cambridge English for Schools 1.2
  • Virginia Evans: Round Up1. 2. Mick Gammidge: Grammar Works 1. 2.
  • Caroline Nixon – Michael Tomlinson : Primary Vocabulary Box / Primary Activity Box / Primary Reading Box / Primary Communication Box / Primary Communication Box / Primary Grammar Box Reward (Resource Pack) Elementary, Pre- Intermediate

 KÉSZÍTETTE: SZÉLESY ESZTELLA

Hozzászólás nem lehetséges.

Spacebuzz
Europe Code Week
Pályázatok
Képek gyüjteménye
Arhívum