Beiratkozás
Látogatók
Statisztika
2011. márciusa óta Ön a látogató számláló
látogatónk!

Látogatottsági adatok
Bejelentkezés

8. osztály

A TANÉV TANTÁRGYI CÉLJA:

 A korábbi években megszerzett angol nyelvi alapok megszilárdítása, elmélyítése, a négy nyelvi alapkészség továbbfejlesztése, szókincs bővítése, valamint a használható tudás megszerzése. Igény szerint felvételi vizsgára való felkészítés.

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI CÉLOK, FEJLESZTENDŐ KÉPESSÉGEK:

 hallott szöveg értése olvasott szöveg értése szövegalkotás szóban és írásban kommunikációs képesség problémamegoldó készség önálló tanulási képesség

TANANYAG:

Az év eleji ismétlés a 3-as könyvből történik, mely az eddig tanult nyelvtani ismereteket rendszerezi. (Jelen idők, múlt idő, határozók, rendhagyó és szabályos múlt idejű igék)

Theme A: expedíciók, felfedések utazás tudományos kísérletek rejtélyek és magyarázataik Ausztrália anybody/ any can/ should/ might feltételes mód(0)folyamatos múlt ok-okozat kifejezése módbeli segédigék birtokos névmás elbeszélés helyes kiejtés, hanglejtés birtokviszony kifejezése érvelés

THEME B: környezetvédelem környezetszennyezés természeti források élet a jövőben barátság, hazugság kötőszavak present perfect múltbeli esemény kihatása a jelenre egyszerű jelen-jóslások feltételes mód (1) kiejés folyamatok leírása környezetvédelmi problémák összehasonlítása tárgyak leírása múltbéli események leírása

THEME D: évszakok,időjárás országok és éghajlatok természeti katasztrófák környezetvédelem szabadidős tevékenységek kötelezettség must tervezés to be going to jövőbeli szándékok kifejezése képeslap írása étkezés,rendelés,fizetés könyvborító tervezése

THEME E: országok és nyersanyagaik nyersanyagok feldolgozása nemzetközi kereskedelem globalizáció Anglia és a csatorna enough (mennyiség határozó) could kérésekben would like javaslatokban helyhatározó elöljárók szabadidős tevékenységek fordítás intenzív szövegolvasás -asszociációk

THEME F: az elektromos áram a sztatikus áram, kísérletek energiafelhasználás áram a lakásban biztonság folyamatos és egyszerű múlt felszólító mód igeidők kontrasztív felismerése útbaigazítás feltételek kifejezése információ kiszűrése olvasott szövegből terv készítése

AZ EREDMÉNYES TELJESÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES JELLEMZŐ TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK:

– a házi feladat rendszeres elkészítése – együttműködő, aktív részvétel az órákon – az adott tanagyagban való jártasság – otthoni tanulás, felkészülés – kiselőadás tartása megadott témában

A SZÁMONKÉRÉS, ÉRTÉKELÉS RENDSZERESSÉGE, HOGYANJA, SZEMPONTJAI:

Az írásbeli számonkérés formái: szódolgozatok, nyelvtani röpdolgozatok, valamint minden téma után nagydolgozat, amelyben a lexikai és nyelvtani ismeretek mellett, az olvasás utáni szövegértést is mérjük, valamint rövidebb irányított fogalmazás is szerepel a feladatok között. A diákok végső értékelése a fent említetteken kívül a szóbeli felelet, az órai munka, a kiselőadások és a házi feladatok értékeléséből tevődik össze.

TANKÖNYVEK, FORRÁSOK:

  • Diana Hicks – Andrew Littlejohn: Cambridge English for Schools 2. 3.
  • Raymond Murphy: Essential Grammar in Use (Cambridge University Press)
  • Virginia Evans: Round Up1. 2. Mick Gammidge: Grammar Works 1. 2.
  • Caroline Nixon – Michael Tomlinson : Primary Vocabulary Box / Primary Activity Box / Primary Reading Box / Primary Communication Box / Primary Communication Box / Primary Grammar Box Reward (Resource Pack) Elementary, Pre-Intermediate E. MOUTSOU – S. PARKER: PLUS ELEMENTARY

KÉSZÍTETTE: SZÉLESY ESZTELLA

Hozzászólás nem lehetséges.

Spacebuzz
Europe Code Week
Pályázatok
Képek gyüjteménye
Arhívum