Beiratkozás
Látogatók
Felhasználó: > 1 vendég3 robot
Statisztika
2011. márciusa óta Ön a látogató számláló
látogatónk!

Látogatottsági adatok
Bejelentkezés

5. osztály

A TANÉV TANTÁRGYI CÉLJA: 

Mivel a 10 éves gyermek még nem érez belső késztetést a nyelvtanulás iránt, szükséges, hogy a már 

az előző tanévben (tanévekben) felkeltett érdeklődés továbbra is fennmaradjon tanári buzdítás, az 

életkornak megfelelő élvezetes tevékenységi formák, valamint ezek eredményeképpen sikerélmény 

biztosítása révén. 

Az 5–8 évfolyamokon elsősorban az életkornak megfelelő kommunikatív nyelvtudás kialakítása a cél 

(nem ismereteket kell szerezniük a nyelvről, hanem használni kell tudni a nyelvet). A nyelvtanulás célja 

ezenkívül a 10–14 éves korosztály olvasóvá nevelése az idegen nyelvi gyermek és ifjúsági irodalom 

iránti érdeklődés felkeltése révén. Ugyancsak kiemelt cél az informatikai eszközök használata iránti 

igény felkeltése és fenntartása, információkeresés a világhálón az őket érdeklő témákban (mese- vagy 

regényhősök, állatok, nevezetességek, híres emberek stb.). ezért iskolánk tudatosan fejleszti az iskolai 

könyvtár angol nyelvű mesekönyveinek, és ismeretközlő irodalmának állományát 

Cél, hogy a gyerekek 3. és 4. osztályban főleg szóbeli kommunikáció által megszerzett nyelvi ismeretei 

megszilárduljanak. Ennek az évnek is kiemelt célja a szilárd nyelvi alapok kialakítása, a szókincsbővítés. Habár a 

nyelvi célok között a négy alapkészség (hallás utáni megértés, beszédkészség, olvasásértés, írás) közül még 

mindig a szóbeli készségek (hallás utáni megértés, illetve beszédkészség) fejlesztése áll előtérben, egyre több 

olvasási és írásbeli feladattal is találkoznak a tanulók. 

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI CÉLOK, FEJLESZTENDŐ KÉPESSÉGEK: 

  • kommunikációs képesség
  • problémamegoldó készség
  • önálló tanulási képesség
  • hallott és olvasott szöveg megértése
  • szövegalkotás szóban és írásban
  • figyelem és emlékezet fejlesztése
  • helyes kiejtés és intonáció fejlesztése

A SZÁMONKÉRÉS, ÉRTÉKELÉS RENDSZERESSÉGE, HOGYANJA, SZEMPONTJAI: 

Minden témához rengeteg kiegészítő anyagot, játékot kapnak a gyerekek. 

Folyamatosan számon kérjük a már tanult szavakat és nyelvtani ismereteket. Minden témakör végén 

témazáró dolgozatot írnak. A félévi és év végi értékelést a dolgozatok jegyei, a házi feladatok 

elkészítése és az órai munka összessége adja, figyelembe véve az egyéni képességeket 

Év végén tudásszintmérő feladatlapot töltenek ki a gyerekek.TANKÖNYVEK, FORRÁSOK: 

Diana Hicks – Andrew Littlejohn: Cambridge English for Schools Starter 

JET 1. 2. 3. 

Round Up Starter 

Jennifer Seidl: Grammar One 

Mick Gammidge: Grammar Works 1. 

Caroline Nixon – Michael Tomlinson : Primary Vocabulary Box / Primary Activity Box / Primary Reading Box / 

Primary Communication Box / Primary Communication Box / Primary Grammar Box 

KÉSZÍTETTE: SZÉLESY ESZTELLA 

   

Hozzászólás nem lehetséges.

Spacebuzz
Europe Code Week
Pályázatok
Képek gyüjteménye
Arhívum