Beiratkozás
Látogatók
Felhasználó: > 6 vendég1 robot
Statisztika
2011. márciusa óta Ön a látogató számláló
látogatónk!

Látogatottsági adatok
Bejelentkezés

7. osztály

A TANÉV TANTÁRGYI CÉLJA:

 a gyerekek korábbi években megszerzett nyelvi ismereteinek megszilárdítása a négy nyelvi alapkészséget továbbfejlesztése, szókincsfejlesztés: a már megszerzett tudást magabiztosan, nagy önbizalommal tudják használni a gyakorlatban is. Fontos, hogy szívesen vegyenek részt az angol órákon, merjenek önállóan, gátlások nélkül megszólalni, kifejezni gondolataikat.

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI CÉLOK, FEJLESZTENDŐ KÉPESSÉGEK:

  •  hallott és olvasott szöveg értése
  •  szövegalkotás szóban és írásban
  •  kommunikációs képesség
  •  problémamegoldó készség
  •  önálló tanulási képesség
  •  figyelem és emlékezet fejlesztése

TANANYAG, TÉMAKÖRÖK, SZÓKINCS:

THEME A: egészséges életmód sportok egy amerikai iskola testrészek napirend határozók Gerund testrészek többes száma tetszés, nemtetszés kifejezése segítségkérés az osztályban iskolák összehasonlítása

THEME B: esőerdőkdinoszauruszok a világ legöregebb fái az eső és az oxigén keletkezése természeti folyamatok egyszerű múlt idő (szabályos igék) a létige múlt ideje földrajzi helymeghatározás meghívás javaslattétel versírás szokások leírása

THEME C: fontos találmányok és felfedezések az élet 4000 évvel ezelőtt USA történelmének eseményei a falu élete a múltban egyszerű múlt (szabályos és rendhagyó igék) kérdésfeltevés tagadás tárgyak leírása mások állításaira való reagálás (érdeklődés, sajnálkozás, elismerés)

Theme D: a Naprendszer bolygói a bolygók mérete,helyzete és mozgása a Föld légköre űrhajózás,űrkutatás alapigék melléknevek fokozása, közép-és felsőfokon folyamatos jelen idő tájak leírása versírás információ kérés,adás utazási ügyekben kreatív szógyűjtés,asszociáció

Theme E: időjárási tényezők a Föld éghajlati viszonyai a víz körforgása mennyiségek kifejezése megszámlálható, nem megszámolható főnevek folyamatos jelen használata jövő idő kifejezésére időhatározók, időpontok gyakoriságot kifejező határozószók információgyűjtés tervezés,tervkészítés térkép készítése folyamatok leírása

Theme F: élet,életmód a kőkorszakban családfa ünnepek, szokások, hagyomány napirend mai életmód múlt idő rendhagyó és szabályos igék alakjai melléknevek múlt és jelen összehasonlítása ünnepek leírása család bemutatása,

 AZ EREDMÉNYES TELJESÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES JELLEMZŐ TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK:

a házi feladat rendszeres elkészítése együttműködő, aktív részvétel az órákon az adott tanagyagban való jártasság otthoni tanulás, felkészülés kiselőadás tartása megadott témában memoriterek

A SZÁMONKÉRÉS, ÉRTÉKELÉS RENDSZERESSÉGE, HOGYANJA, SZEMPONTJAI:

 Az írásbeli számonkérés formái: szódolgozatok, nyelvtani röpdolgozatok, valamint minden témakör után nagydolgozat, amelyben a lexikai és nyelvtani ismeretek mellett, az olvasás utáni szövegértést is mérésre kerül, valamint rövidebb irányított fogalmazás is szerepel a feladatok között. A diákok végső értékelése a fent említetteken kívül a szóbeli felelet, az órai munka, a kiselőadások és a házi feladatok értékeléséből tevődik össze, figyelembe véve az egyéni képességeket.

TANKÖNYVEK, FORRÁSOK:

  • Diana Hicks – Andrew Littlejohn: Cambridge English for Schools 1.2
  • Virginia Evans: Round Up1. 2. Mick Gammidge: Grammar Works 1. 2.
  • Caroline Nixon – Michael Tomlinson : Primary Vocabulary Box / Primary Activity Box / Primary Reading Box / Primary Communication Box / Primary Communication Box / Primary Grammar Box Reward (Resource Pack) Elementary, Pre- Intermediate

KÉSZÍTETTE: SZÉLESY ESZTELLA

Hozzászólás nem lehetséges.

Spacebuzz
Europe Code Week
Pályázatok
Képek gyüjteménye
Arhívum