Beiratkozás
Látogatók
Felhasználó: > 1 vendég1 robot
Statisztika
2011. márciusa óta Ön a látogató számláló
látogatónk!

Látogatottsági adatok
Bejelentkezés

Egy vendégkönyv bejegyzéseiről

Egy vendégkönyv bejegyzéseiről
Bár a Dózsa iskola múzeuma már 25 éve, 1989-ben létrejött, vendégkönyve csak 1996-tól jegyzi látogatóit.
Ez a tájékoztató most szeretne bepillantást adni ebbe a vendégkönyvbe, amely több mint 100 oldalával dokumentálja az itt jártak személyét, véleményét.
Bepillantást és nem ismertetést!
Alapkérdés azonban, hogy milyen szempontok szerint történjék a személyek és a vendégek bemutatása? Hogyan érdemes úgymond csoportosítani az itt megfordult érdeklődőket, s a véleményeiket?
Nézzük, kik jártak nálunk 1996 óta:
– Az iskolások. Ők az egyik csoport, s talán a legfontosabb az ő érdeklődésük. A gyerekek, tanulók, diákok látogató társasága a jövő záloga is. Köztük, kötelességszerűen, évről évre olvassuk a dózsás gyerekek, osztályok névsorát. Iskolánkban ugyanis a negyedik és a hetedik évfolyamnak kötelező legalább egy-egy tanórában meglátogatnia a gyűjteményt. Örömmel jönnek, szívesen maradnának. Bejegyzéseik köszönetet, érzelmi töltést, a tetszett tárgyakra utalást, és a tárlatvezetetéskor elhangzottakkal kapcsolatos megjegyzéseket tartalmaznak.
Hasonlóan vélekednek más általános iskolák tanulói, kísérői is. Itt járt pl. a herendi, a Cholnoky, a Biró Márton római katolikus iskola is egy-egy osztállyal.
– Az érdeklődők másik nagy csoportját az egykori dózsás diákok adják. Gyakori, hogy 20, 25, 40 vagy akár 60 éve végzett osztályok jönnek vissza, s látogatják meg az immár több mint 8000 relikviát. Ők, hálával, szeretettel, és az idősebbek nagy meglepődöttséggel, elismeréssel vetik papírra soraikat. Ezek szívhez, értelemhez, utódokhoz szólnak.
Az iskolások körét bővítik az egyetemisták, főiskolások is. A veszprémi érseki teológia hallgatói és tanárnőjük P. Szabó Ilona gyakori vendégeink voltak. Járt itt Borián Tibor piarista igazgató úr is.
A Pannon Egyetem hallgatói közül azok tesznek látogatást, akik iskolánkban végzik tanítási gyakorlatukat. Számukra ez a „visitatio pedagogica” kötelező. Tanáraik közül is volt szerencsénk már fogadni pl. dr. Poór Zoltánt, dr. Horváth H. Attilát, Paksi Lászlót, Csizmadia Károlyt, dr. Mihalovics Árpád dékán urat, az egykori rektor urat Dr Liszi János professzort, és még másokat is.
Sajnos, a veszprémi iskolák és kollégák még mindig keveset tudnak a nagyszerű gyűjteményről, hiszen sokkal több lehetőség van megismerésre, mint amennyire a látogatottság azt mutatja.
-A nem iskolai látogatók névsora is igen érdekes. Jártak itt a megyei jogú városunk polgármesterei: Dióssy László, Debreczenyi János (aki volt tanítványa a Dózsa iskolának) továbbá Porga Gyula jelenlegi polgármesterünk is. Valamint: Nógrádi Gábor író, gyerekköltő, Kuti Zsuzsa, és Magyar Bálint OM, Kuncze Gábor BM, Honti Mária államtitkár, Marekné Pintér Aranka dr, mint OKÉV regionális igazgató és munkatársaik, Rev. Dr. Márfi Gyula érsek atya, Munkácsy Gyula OPKM igh.-a felsorolás a teljesség igénye nélkül készült.
– A külföldi látogatók közül Ausztráliából, Amerikából, Svájcból, Kanadából, Angliából, Ausztriából, Németországból, Lengyelországból érkeztek a kedves vendégek. Egy részük a kommunizmus rémuralma és megtorlásai elöl menekült, egykori 56-os diák. Mások külföldön tanuló volt dózsások, megint mások testvériskolai, baráti vendégek, pl. Tarnówból, vagy Passau mellől. A testvériskolás lengyelek és a bajor lektortanárnő Gisa Berger nagy érdeklődést tanúsítottak. És jöttek még Erdélyből is kollégák.
– Egy világhírű magyar zenekar is megtekintette a kiállítást, hiszen 2013 őszén itt járt a Muzsikás együttes! Tagjai különösen nagy hozzáértéssel és elragadtatással tanulmányozták a mi gazdag kincstárunkat. (Iskolánknak nagysikerű koncertet adtak, ingyen!)
A teljes bemutatás lehetetlen. Ezért elnézést kérek mindazoktól, akik beírták ugyan ittjártukat, de mégis kimaradtak e dolgozatból. Sajnos nem megy másként, csak – pars pro toto – rész az egész helyett. Nevüket a vendégkönyv őrzi. Őket, látogatásukat pedig az iskolamúzeum szeretettel visszavárja. Az újakat örömmel fogadja.
Hadd búcsúzzam a Muzsikás együttes bejegyzésével, egy vidám talpalávaló szövegével, amely a gyarló, a hibák és erények között táncoló emberről szól:
„Járjad lábam, járjad most,
Nem parancsol senki most,
Jobbik lábom jól vigyázz,
Mert a balog meggyaláz!”
Kedves volt és leendő vendégeink!
Járjanak tehát minél többen azon az úton, amely az értékek megőrzését, megbecsülését tekinti céljának!
Kívánjuk, hogy hozzon az Isten minél több kedves vendéget, a Dózsa Iskola Múzeumába!
Hívom, s várom szeretettel Önöket, az Alapító, s Gondozó Kováts Sándor igazgató úr, segítője Demény Pál igazgató úr, és a vendégváró dózsás közösség nevében,

Veress József
iskolaigazgató (2008-2014)

Hozzászólás (bejelentkezés szükséges!)

(Megjelenés előtt el kell fogadni egy adminisztrátornak!)

Spacebuzz
Europe Code Week
Pályázatok
Képek gyüjteménye
Arhívum