Beiratkozás
Látogatók
Felhasználó: > 4 vendég3 robot
Statisztika
2011. márciusa óta Ön a látogató számláló
látogatónk!

Látogatottsági adatok
Bejelentkezés

Szülői elégedettségmérés iskolánkban

Az 1. osztályban 2009/2010. félévkor végzett elégedettségi

vizsgálat eredménye a beérkezett 45db kérdőív alapján (77%)

1.Miért választotta a Dózsa György Általános Iskolát gyermeke

tanulmányának helyszínéül?

Pozitív tapasztalatokkal rendelkeznek, jó a hírneve az intézménynek, a

pedagógusoknak. Segítette a döntést, hogy családtagok jártak, vagy járnak

ide. Fontos az iskola oktatási koncepciója, és a lakóhelyhez való közelsége.

(MINDEN felsorolás rangsor is egyúttal.)

2.Az eddig kapott lehetőségek megfeleltek-e az iskolaválasztáskor adott

tájékoztatásnak?

Igen:45 (nem:0)

3.Milyen területen lenne szükséges változtatás?

Nem igényel változást:28

Igen, javasol változást:17

Az épület állapota miatt felújításra szorul, az étkezés módja, minősége,

játszótér bővítése.

4.Mit tart iskolánk erősségének?

A pedagógusokat, a nyelvtanítást (ebből 99% a német nemzetiségi

tagozatot), az oktatást, sportot, a gyermekközpontúságot, a családias

hangulatot, a hagyományok megtartását, az egész napos oktatást, nincs

napközi.

5.Véleménye szerint zökkenőmentes volt-e az óvodából iskolába való

átállás?

Igen:43 (7 szülő a német ovi-sulit külön kiemeli, ami ezt megkönnyítette)

Nem, de csak kezdetben:2

6.Mivel elégedett az első félév tapasztalatai alapján?

A tanító nénik munkájával:24

A gyerekek fejlődésével, haladásával:21

Mindennel:10

7.Mi okozta a legtöbb problémát Önnek és gyermekének?

Nincs problémánk:27

Van problémánk:18

Az étkezés minősége, az időbeosztás változása, a házi feladat otthoni

befejezése, a játék elhagyása, a reggeli elválás, a saját időhiányom.

8.Milyen segítséget várna a pedagógusoktól?

Nem vár különösebb segítséget, mindent megbeszél a tanítókkal:41

Segítséget szeretne kapni:4

Gyakorlásban, egyéni foglalkozásban, a mozgékony gyerek számára

nagyobb figyelmet.

9.Elegendő információt kap-e gyermeke tanulmányi előmeneteléről?

Igen:45 (nem:0)

10.Milyennek ítéli a szülők-pedagógusok együttműködését?

Megfelelő, jó, nagyon jó:43

Kialakulóban van:2

Megjegyzésként több szülő kérte, hogy a szülői értekezletek és fogadó órák

rendjét módosítsuk. Javasolják, hogy más napon legyen az alsó és felső

tagozatnak, illetve évfolyamonként eltérő időpontban.

NAGYON KÖSZÖNJÜK A SZÜLŐK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT ÉS JAVASLATAIKAT!

«««««««««««««

Az 5. osztályban 2009/2010. félévkor végzett szülői elégedettségi

vizsgálat eredménye a beérkezett 43db (62%) alapján

1.Miért választotta a Dózsa György Általános Iskolát gyermeke

tanulmányának helyszínéül?

Legtöbben a családi kötődés és a pozitív tapasztalatok, a jó hírnév alapján

választották iskolánkat, majd ezt követi a lakóhelyhez való közelsége. (

MINDEN felsorolás rangsor is.)

2.Az eddig kapott lehetőségek megfeleltek-e az iskolaválasztáskor adott

tájékoztatásnak?

Igen:43 (nem:0)

3.Milyen területen lenne szükséges fejlesztés, változtatás?

A válaszadók fele a következő területekre javasolt fejlesztést: vándorlás

megszüntetése, hatékonyabb napközis munka a felső tagozaton is, felújítás

szükségessége, étkeztetés minősége, információáramlás, korrepetálási

lehetőségek, tehetséggondozás, játszótér bővítése.

4.Mit tart iskolánk erősségének?

Sport, német nemzetiségi tagozat, oktatás minősége, gyerekközpontú

intézmény, pedagógusok.

5.Véleménye szerint zökkenőmentes volt-e a felső tagozatba való átlépés?

Igen:30

Nem:13

Vándorlás, önállótlanság, csoportbontás okozta közösségi problémák

jelentettek gondot. (Nem mindenki indokolta.)

6.Mivel elégedett az első félév tapasztalatai alapján?

Tanárokkal, tanuló fejlődésével, mindennel elégedett, fejlesztő

csoportbontással, az alsó tagozaton kapott jó felkészítéssel, a dráma óra, az

informatika-oktatás színvonalával, házi feladat az interneten.

7.Mi okozta a legtöbb problémát Önnek és gyermekének?

Nem okozott semmi sem problémát:9

Problémát okozott többek szerint:

Megváltozott tanulási rendszer, menzai szemtelenség (nagyok eléjük állnak),

vándorlás miatt nincs nyugodt tízóraizás, magatartási problémák, telefondivat

az osztályban, gyermekek egymáshoz való viszonya, hiányzás esetén a pótlás.

8.Milyen segítséget várna a pedagógusoktól?

Nem vár segítséget:14

Igen, segítséget várnak a következő területeken:

Tanulni tanítsák meg a gyerekeket, jegyek pontosabb beírása az ellenőrzőbe,

személyesebb, rugalmasabb kapcsolattartás a tanárokkal, korrepetálás,

javítási lehetőség biztosítása, napközis segítséget, több információt, a

nyelvtanítás beszélni is tanítsa a gyereket, ne írjanak egy nap több

dolgozatot.

9.Elegendő információt kap-e gyermeke tanulmányi előmeneteléről?

Igen:30

Nem:10

Részben:3

10.Milyen változtatásokat javasolna a szülők-tanárok hatékonyabb

együttműködésére?

Nem szükséges változtatás:5

Változtatási javaslatok:

Fogadóórák, szülői értekezletek rendjét módosítsák, tájékoztatás javítása,

problémák esetén a szülő írásbeli értesítése, szülő-tanár-gyerek közös program

szervezése.

KÖSZÖNJÜK A SZÜLŐK POZITÍV VISSZAJELZÉSEIT, FEJLESZTÉSRE, VÁLTOZTATÁSRA TETT JAVASLATAIT.

Szeretnénk kérni Önöket, hogy az ilyen jellegű méréseknél minél nagyobb

számban töltsék ki a kérdőíveket, mert csak így kaphatunk korrekt képet

véleményükről. (62%-os volt a kitöltés 5. évfolyamon)

A visszajuttatott lapokon gyakran találkoztunk megválaszolatlan kérdésekkel,

melyek tovább rontották az objektivitás és realitás feltételeit.

Hozzászólás nem lehetséges.

Spacebuzz
Europe Code Week
Pályázatok
Képek gyüjteménye
Arhívum