Beiratkozás
Látogatók
Statisztika
2011. márciusa óta Ön a látogató számláló
látogatónk!

Látogatottsági adatok
Bejelentkezés

Járványügyi intézkedési terv – frissítve

a Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató

Általános Iskolában

(2020.09.08-án kiegészült az 1.3 , 4.9, 4.10 pontokkal)

 

1.Kiemelt szabályok:

 

1.1.Az iskolát kizárólag tünetmentes, egészséges gyermek és felnőtt látogathatja.

 

1.2.A szülő köteles tájékoztatni az iskolát, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

1.3.Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe.

Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

 

2.Megelőző higiénés intézkedések:

 

2.1.A szülők az épületbe nem jöhetnek be, kivétel ebéd befizetéskor. Ez alkalommal kötelező 1,5 méteres távolságtartás és maszkviselés

 

2.2.Az óraközi szünetekben a közösségi terekben és a mosdókban maszk viselése kötelező minden felsős tanuló számára.

 

 

2.3.Tanórán, ha a kellő távolság megtartása nem valósítható meg a pedagógus megkérheti a tanulót a maszk használatára.(egyéni magyarázat, segítés esetén)

 

2.4.A tanévkezdést megelőző fertőtlenítő nagytakarítást követően, minden nap, és a nap során is rendszeres fertőtlenítő takarítást végez a takarító személyzet.

 

2.5.A bejáratokhoz és minden tanterembe kézfertőtlenítők kerülnek kihelyezésre. A tanulóknak és az itt dolgozóknak az intézménybe történő belépéskor fertőtleníteniük kell a kezüket, illetve szappannal kezet kell mosniuk.

 

2.6.Minden tanóra közi szünetben a tantermek és a folyosók is kiszellőztetésre kerülnek.

 

2.7.A kézzel gyakran érintett tárgyakat, felületeket, kültéri játékokat naponta többször fertőtleníti a takarító személyzet.

 

3.Étkezésre vonatkozó szabályok:

 

3.1.Az étkezés helyszínének fertőtlenítésére, tisztaságára fokozott figyelmet fordít mind az étkeztetést végző cég mind a takarító személyzet.

 

3.2.Az ebédelési rend kialakításakor ügyelni kell a csoportosulások elkerülésére.

Az étkezés osztályonként történik, egyszerre csak 3 tanulócsoport tartózkodhat az ebédlőben, kizárólag pedagógus felügyeletével. A sorban állásnál a távolságtartás kötelező. A betartás könnyítése érdekében 1,5 méterenként vonalak felfestése. Az osztályok keveredésének megelőzésére a folyosón csak egy osztály várakozhat.

3.3.Étkezés előtt az alapos szappanos kézmosás kötelező.

 

3.4.Betegség, illetve hiányzás esetén a befizetett ebédet a szülőnek  lehetősége van hazavinni, a következő szabályok betartása mellett: Az ételhordót, névvel ellátva a főépület lépcsői mellett, a kijelölt helyen 11.00-ig kell elhelyezni. Sajnos az étel hosszabb tárolására nincs lehetőség, így 11.00-12.00-ig azt el kell vinni. Az otthagyott étel kiöntésre kerül.

 

4.Megelőző szervező intézkedések:

 

4.1.Az iskola éves ütemterve úgy került összeállításra, hogy programjainkon elkerüljük a diákok csoportosulását.

 

4.2.Nem tartunk sorakozókat. Bármilyen helyszínen történő várakozás a laza távolságtartó elhelyezkedéssel történik.

 

4.3.Programjainkat, napirendünket úgy állítjuk össze, hogy elkerüljük a szülők és hozzátartozók csoportosulását.

 

4.4.A tanítási órákon diákjaink és a pedagógusok számára a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.

 

4.5.Mindenki, aki nem az iskola tanulója vagy dolgozója az iskola épületébe lépve szájat és orrot eltakaró maszkot köteles viselni.

 

4.6.Diákjaink – ha az időjárás engedi – a tanórai szüneteket  szabad levegőn kötelesek eltölteni.

 

4.7.A testnevelés órákat – időjárás függvényében – a szabad levegőn kell tartani.

Ugyanabban az órában az udvaron sportoló osztályok nem keveredhetnek, egymástól a járványügyi protokollnak megfelelő távolságra kell tartózkodniuk.

 

4.8.A testnevelés órák előtt és után ügyelni kell arra, hogy az öltözőkben elkerülhető legyen a csoportosulás. A következő órára érkező osztályok csak a fertőtlenítést követően léphetnek be az üres öltözőbe. A testnevelés óra után az osztályok a lehető leggyorsabban elhagyják az öltözőt.

Az órán esetleg használt eszköz fertőtlenítésre kerül.

 

4.9.Az iskolában a délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozásokat és sportköröket, valamint az iskolai kórus/énekkar próbáit átmenetileg felfüggesztjük.

 

4.10.Helyileg az iskolában tartott, de nem az iskola szervezésében megvalósuló, jellemzően sportegyesületi edzések átmenetileg nem tarthatók, a tornatermek ilyen irányú igényt nem szolgálhatnak ki.

 

5.Tájékoztatás:

 

5.1.Tanulóink minden évfolyamon – korosztályuknak megfelelő szinten – tájékoztatást kapnak a higiénés szabályokról és a járványügyi intézkedések fontosságáról.

 

5.2.Plakátokon hívjuk fel tanulóink figyelmét az alapvető járványügyi szabályokra.

 

5.3.A tanév során a szülői értekezleteket, fogadóórákat, nagyobb rendezvényeinket a járványügyi előírások betartásával szervezzük meg.

 

6.Érkezés és távozás az intézményből, kapcsolattartás:

 

6.1.A tanulók lehetőség szerint 7.30 után érkezzenek az iskolába, hogy rögtön a saját termükbe mehessenek. Alsó tagozaton most egyelőre kivételt képeznek az elsős tanulóink. Őket az első napokban a tanító nénik az udvaron várják és veszik át a szülőktől 7.30-tól.

 

6.2.A nap végén 16.00 órakor az alsó tagozatos gyerekeket a pedagógus az udvarra kíséri.

A szülő innen viheti el őket. Ha ezt, az időjárás nem engedi, a szülő előzetes jelzése alapján két időpontban kíséri le a gyerekeket az épület bejáratáig a pedagógus. 16.00, és 16.30-kor.

Ha a kért időpontban a szülő nem jelent meg, a gyermek visszatér a tanterembe és a következő időpontban vehető át.

 

6.3.16.30- 17.00-ig iskolánk továbbra is biztosítja a gyermekek felügyeletét, de kérjük a szülőket, hogy csak indokolt esetben vegyék igénybe, a tömeg elkerülése érdekében.

 

6.4.Ha elkerülhetetlen vagy szükséges a személyes találkozás, a pedagógus vagy a szülő kérésére, időpont egyeztetéssel és a belépési protokoll betartásával természetesen ez lehetséges.

Ezt az első évfolyamos tanulók esetében tartjuk főleg indokoltnak.

 

6.5.A kapcsolattartás egyéb lehetőségeit az osztályfőnökök ismertetik majd Önökkel.

 

7.Hiányzás – Igazolás

 

7.1.Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

 

Járványügyi intézkedési terv pdf formátumban letölthető

Hozzászólás (bejelentkezés szükséges!)

(Megjelenés előtt el kell fogadni egy adminisztrátornak!)

Spacebuzz
Europe Code Week
Pályázatok
Képek gyüjteménye
Arhívum