Beiratkozás
Látogatók
Statisztika
2011. márciusa óta Ön a látogató számláló
látogatónk!

Látogatottsági adatok
Bejelentkezés

Az amerikás kereszt megszépül

Iskolánk legközelebbi szomszédja egy százhét éves kőfeszület, az „amerikás kereszt”.
Különleges értéke, hogy gyönyörű ún. permi vörös kőből készült, és fogadalmi feszület.
A permi vörös kő a Balaton-felvidék egyik jellegzetes, jól megmunkálható, elterjedt kőzetféléje. Dunántúli temetőink sírköveinek anyaga, de épületeket, szobrokat is alkottak belőle.
A mi temetőhegyi „amerikás” feszületünket a városrész újvilágba kivándorolt egykori lakosai állíttatták, fogadalomból. Az alapzatán ma is ismert családnevek olvashatóak.
Többségében szorgos svábok, gazdálkodó, iparos német, magyar famíliák nevét betűzhetjük.
A nevek kb. egynegyede csak a magyar családnév.
Érdemes elidőzni ennél a kedves, szép feszületnél, tanulmányozandó a ma is élő neveket!
A városrész képviselői dr. Mihalovics Péter és Halmay György urak kezdeményezik ennek a hely-, kultúr – és vallástörténeti értéknek a rekonstrukcióját. Okkal, hiszen szegény amerikás keresztünket a II. világháborús lövedékek is megtalálták. Amortizációjáról nem is beszélve!
Nem szükséges vallási elkötelezettség, hogy kimondjuk: „méltó és igazságos” ha közadakozásból, hozzájárulásokból is támogatjuk ennek a becses, kedves feszületnek a felújítását.
Akinek meggyőződése, lelkiismerete, lokálpatrióta és tradíciószerető érzülete sugallja, járuljon hozzá a felújításhoz. A lehetőséget a mellékelt tájékoztató ismerteti.

Veress József

Hozzászólás (bejelentkezés szükséges!)

(Megjelenés előtt el kell fogadni egy adminisztrátornak!)

Spacebuzz
Europe Code Week
Pályázatok
Képek gyüjteménye
Arhívum