Beiratkozás
Látogatók
Felhasználó: > 1 vendég2 robot
Statisztika
2011. márciusa óta Ön a látogató számláló
látogatónk!

Látogatottsági adatok
Bejelentkezés

Tanáraink

Iskolánk pedagógusai

Igazgató:

Lengyel Károly matematika-technika-informatika
(közoktatási vezető szakvizsga)

Igazgatóhelyettes (alsó tagozat):

Lenkei Judit

tanító, német tanító, német nemzetiségi tanító, okleveles pedagógiatanár,

szakvizsgázott pedagógus tehetséggondozás,

tehetségfejlesztés szakterületen
pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértő

Igazgatóhelyettes (felső tagozat):

Kis Attila

történelem-informatika

 

Ágfalvi Andrea tanító
Bán Mihály technika-tanító-okleveles pedagógiatanár (közoktatási vezető szakvizsga)
Bánné Borbás Éva tanító
Baum Csabáné tanító-okleveles pedagógiatanár
Bencsik Józsefné magyar-könyvtár (közoktatási vezető szakvizsga)
Benkő-Piri Orsolya tanító-okleveles pedagógiatanár
Bettesné Lengyel Andrea tanító
Dr. Bojnéczné Ficzere Judit ének-karvezetés, karnagy
Bokor Zsuzsanna német-pedagógia
szakvizsgázott pedagógus, mentorpedagógus szakterületen
Dériné Tamás Éva tanító
Gálné Gacsal Erika tanító-angol nyelvi tanító
Halmayné Badacsonyi Márta tanító-okleveles pedagógiatanár

(közoktatásvezetői szakvizsga)

Hannig Barbara kémia-környezettan
Holicsekné Sebestyén Annamária tanító (német nemzetiségi)
Horog Zsuzsanna magyar-német-orosz,német tantervi szakértő
Horváth Gyula
magyar-történelem
Horváth Miklós földrajz
Horváth Nikolett angol-magyar
Horváthné Kovács Valéria tanító
Ilcsik Andrea Zsuzsanna rajz-földrajz
Kárpátiné Németh Gyöngyi magyar-történelem-dráma
szakvizsgázott pedagógus, mentorpedagógus szakterületen
Keresztúri Zsuzsanna
tanító-angol nyelvi tanító
Kisné Hudák Katalin angol-német
Kovács Teréz Krisztina német nemzetiségi nyelv tanító, okleveles pedagógiatanár
Dr. Kovácsné Balázs Tünde német munkaközösség vezető, német nemzetiségi nyelv
(közoktatási vezető szakvizsga, minősítési és pedagógus ellenőrzési szakértő, auditor)
Lestár Tiborné tanító
Légrádiné Fazekas Enikő hittan tanár-nevelő tanár-közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga
Lovász Éva közoktatási vezető szakvizsga, tanító-fejlesztő-differenciáló pedagógus-okleveles pedagógiatanár, pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakértő (OH)
Morvai Gabriella tanító-történelem-Informatika-szakvizsgázott pedagógus tehetséggondozás
Nagyné Csapó Marianna biológia-testnevelés – okleveles pedagógiatanár
Nyári Adrienn tanító
Orbán Zsolt testnevelés – művelődésszervezés
Oroszné Abai Ibolya Zsuzsánna matematika-fizika szakos általános iskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus-mérés-értékelés mesterpedagógus, köznevelési szakértő-pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértő
Oszkó Beáta tanító
Pap Ervin biológia-testnevelés-gyógytestnevelési szakvizsga-labdarúgó játékvezető
Pataki Nándor István  testnevelés
Plutzer Ferenc Józsefné matematika-technika-informatika
Rácsai Róbert tanító-angol nyelvi tanító, angol nyelvtanár
Ravasz Imréné számítástechnikai programozó, számítástechnika tanár, rendszerinformatikai szakirány, közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga
Schalbertné Heilig Franciska német nemzetiségi tanító
Sinkáné Glatz Henriett tanító-német nemzetiségi hon- és népismeret

német műv.tev., hittan

Soltész Gergely
Szabó Józsefné György Piroska tanító
Szabó Petra Katalin
Szabóné Bors Veronika
Szabóné Fuit Zsuzsanna tanító
Szászné Csala Nóra tanító
Szolga Gertrúd
Szöllőskeiné Eisenbeck Dóra tanító
Takács Brigitta Német, német nemzetiségi nyelv
Tillné Felleg Anita
Tislerné Ferencz Anett matematika-fizika-informatika
Tóth Emese magyar-tánc-dráma-etika tanár
Török Patrícia tanító
Wéber Csilla tanító-gyógypedagógiai tanár
Zsilinszki Noémi tanító

 

Gazdasági ügyintéző: Szántó Magdolna Zsuzsanna

Iskolatitkár: Kollár Krisztina, Szmetán Ferencné

Pedagógiai asszisztensek: Bakos Julianna, Kovács Zsuzsanna

Gyógypedagógiai asszisztensek: Polgár Ildikó, Udvari Katalin, Vörösházi-Bóta Julianna

Rendszergazda: Udvardi Péter

Oktatástechnikus: Pásztor Róbert

Spacebuzz
Europe Code Week
Pályázatok
Képek gyüjteménye
Arhívum