Beiratkozás
Látogatók
Felhasználó: > 2 vendég4 robot
Statisztika
2011. márciusa óta Ön a látogató számláló
látogatónk!

Látogatottsági adatok
Bejelentkezés

Műhely

Ebben a rovatban iskolánk munkatársai teszik közzé írásaikat

HH01_das-ist-hans-der-hase

Német nemzetiségi műhely munkák

Csaby József Csaba karnagy tanár úr kitüntetése

Iskolánk egykori tanára Csaby József Csaba karnagy úr a napokban Budapesten a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége, a KÓTA Életmű-díját kapta. A méltatás a kiemelkedő színvonalú, negyvenéves munkásságát, a hazai kóruséneklésért hozott szakmai áldozatkészségét, az éneklés megszerettetésében tanúsított követendő példáját hangsúlyozza.

A Laudatio-ban többek közt ez olvasható: „ A magyar kóruskultúrában végzett fáradhatatlan, kimagasló művészeti munkásságának elismeréseként..” /Ld. www.kota.hu/

Mi, akik még közvetlenül ismerjük, régóta szeretjük, illetve együtt dolgozhattunk Vele, jól tudjuk, hogy méltó és jogos ez a hatalmas szakmai elismerés. A Tanár Úr negyvenéves dózsás szolgálatát az Iskolatörténeti Gyűjteményünk gazdag kórustörténeti anyaga is dokumentálja.

Szívből, szeretettel és kollegiális barátsággal gratulálok, Csaby József Csaba karnagy tanár úrnak, úgy is, mint az általa megteremtett hagyomány nagyrabecsülője. A régi kollégák nevében is:

Veress József
egykori tanártárs

 

Informatika

EU Code Week 2020

codeweek2020

 

Iskolánk szerencsés helyzetben van mert az innovatív vezetőségnek köszönhetően iskolánkban van EV3 lego robot és 3D nyomtató is. Amit tanórán is használhatunk. A CODE WEEK-re így több lehetőség nyílik a projektek megvalósítására. Az idén sok programot terveztünk és majdnem mindegyiket meg is tudtuk valósítani.

 

A programok a következők:

-EV3 robot programozás

-Kihívás napja (ezt december 6-ra terveztük a vírus végett)

-3D programozás (a család és a szeretet jegyében)

-3D kiállításhoz hozzájárulás az elkészült alakzatokkal

-Scratch-ben egy versenyfeladatot oldotunk meg

-Nyílt óra 3D és EV3 robot programozás

 

EV3 lego robot programozás, ahol négyzet, háromszög útvonalon ment a robot.

A robot vezérlő színben villogtatása, ütközés érzékelő programokat írtunk. A vonalvetető programmal pedig előkészítettük a kihívás napjának egyik részét is.  A kihívás napján egy vonalvezetésre  programozott robot és a tanulók versenye egy  megadott pályán. A tanulók tableten irányítják a robotjukat.   3d alakzatok készítése TinkerCad programmal: beépített alakzatok, szabadkézi rajz készítése, saját alakzat létrehozása, nyomtatása. A család és a szeretet témája volt a 3d programozásnak, melyben elkészítettünk egy családi ebédet, mely után a robot porszívó takarít és virágokat szöveggel melyekből griffet készítettünk.  Egy verseny keretében pedig scrathben programoztunk, ahol egy labirintus jelképezte a számítógépet. A feladat, hogy beprogramozzuk  a vírusirtót, hogy elpusztítsa a vírusokat, majd felszabadítsa a számítógépet! Különféle előírások alapján.  3d kiállításhoz járultunk hozzá elkészített alakzatainkkal.

Nyílt órát tartunk az elkészült projektünkből a Reguly, a Deák és a Lovassy iskoláknak videó konferencia keretében. A projekteket kis létszámú csoportokban oldottuk meg a korona vírus miatt. Minden eseményről videó készült, melyet megtekinthetnek az iskola honlapján.

 

3D programozás nyílt óra

cw1

 

EV3 robot programozás nyílt óra

cw2

 

Órai feladatok EV3 robot

cw3

 

Órai feladatok 3D

cw4

 

3D kiállítás

cw5

 

Tanulók munkái

3d programozás Tinkercaben

tanm1

Scratch Labirintus

Renácz Róbert – N0k1N3t csapat

tanm2

Vámosi Kamilla – GeniusGroup

tanm3

Beszámoló

beszamolo

 

EGY MAJDNEM ELFELEDETT TANÍTÓ: DROZDY GYULA
Veress József dolgozata:  Mester és Tanítvány 26. sz. Veress József tanulmánya

2016.06.28

 

  A veszprémi Dózsa iskola múzeumának kiadványairól

1) Az iskola1989-ben ünnepelte a fennállása 50. évfordulóját.
Ebből az alkalomból jelent meg a Jubileumi Évkönyvünk. Az egykori, de
szellemiségében ma is továbbélő Szent István Elemi Népiskola 1939-ben lépett be a
város iskolatörténetébe. Ez a kiválóan szerkesztett évfordulós kötet nem csak
dokumentum, hanem korrajz és szociográfia is. Bemutatja azt a klasszikus
értékrendet, amely örök, s kiállja a történelem próbatételeit. Ismerteti az iskolában
kezdetektől folyó értékes szakmai munkát. Ebből kiemelkedik az 1967-1989 között
szolgált Kováts Sándor igazgató úr pedagógiai és vezetői munkássága. Ő rajzolta meg
az intézmény szakmai arculatát, s emelte fel a nevelés-oktatás színvonalát itt a
Temetőhegyen.

2) A következő könyv 2000-ben jelent meg, Iskolatörténeti kalauz a címmel.
Ez a munka bemutatja a Múzeumunk gazdag anyagát. Ma már több mint 8000
relikviánk van. Ismerteti a legfontosabb tárgyi emlékeinket. Eligazít az
iskolatörténetben, és egy kis interdiszciplináris tájékoztatást is ad minden
érdeklődőnek, látogatónak. Igazi kedvcsináló és ismeretterjesztő kézikönyv is.

3) A Tanítók, tanárok sorozat 2000-ben indult el.
A célja, hogy az utókor tisztes emlékezetébe vésse azoknak az iskolánkkal
kapcsolatban állt pedagógusoknak a nevét, munkásságát, akik példaképeink lehetnek
ma és holnap is.

A kötetcímek az alábbiak:

a) In memoriam Helyes László (2000-ben jelent meg a kiváló piarista tanár
emlékére)
b) In memoriam Bálint Péter, Horváth Gyula, Kováts Zsigmond, Mohos Zoltán,
Tantó István (2003-ban kiadott kötet, a tanítóink, tanáraink munkásságának állít
emléket)
c) In memoriam Dr Előd István (2004-ben adták ki,a híres teológiai tanár
személyiségét eleveníti meg)
d) A Jutaspuszta című szociológiai tanulmány egyben díjazott pályamű is. Olyan
korrajz, amely visszaviszi az olvasót az 1930-as évek világába. Életrajzi írás.
e) Az „.. elővezetés terhe mellett.” címen írott visszaemlékezés szintén
sorsbemutató. Ennek írója is Kováts Sándor igazgató urunk, aki leventeéveinek
keserveivel és szökésének történetével ismerteti meg az olvasót.

A kötetek szerkesztője, szerzője illetve írója is többnyire Kováts Sándor. Ő ma is, 85. évesen,
gondozza, gyarapítja az általa létrehozott, alapított gyűjteményt. A múzeum az idén 25 éves,
és szeretettel vár minden érdeklődőt.

A gyűjtemény Gazdája, Sándor bácsi úgy ad példát nekünk, ahogyan neki adtak könyveinek
főszereplői, a jó piarista atyák, a temetőhegyi tanítók, tanárok.

Mindennek egyik tanúságtétele ez a kis bemutató dolgozat is, amit a tisztelet, a barátság és a
köszönet hozott létre.

 Veress József
tanár, teológus
iskolaigazgató
2008-2014

Múltba tekintő (film pályázat)

A veszprémi Zsidóiskola története (4)

A MAOIH által meghirdetett pályázatra
készítette:
Mann Lotti
A Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola
8.a osztályos tanulója

 

 

 

Rácsai Róbert: A tél tündérei

Lassan lejt egy Hópihetündér

bársony táncot az arcom körül;
röpke percre mosolynak örül,
s rögtön elalszik, ha földet ér.

Halkan zörren a párás ablak,
a Kék Lány sétál erre megint,

vágyva nézem, ahogy betekint,
s csókjai mind az üvegre fagynak.

Zord tél végén, a jégcsapvárban,

Hol tornyok közt pára lebben,
Fagyhölgy járkál gyémánt csendben,
s szűz vízcseppé olvad lágyan.

Rácsai Róbert: Az ír katolikus, nacionalista költő Joseph Mary Plunkett élete és költészete

Veress József: Emlékezés dr. Ádám Zsigmondra, a hazai gyermekvárosok atyjára,halálának 50. évfordulója alkalmából

Rácsai Róbert: CL-LEWIS-NARNIA-ESSZÉ

 

Hozzászólás (bejelentkezés szükséges!)

(Megjelenés előtt el kell fogadni egy adminisztrátornak!)

Spacebuzz
Europe Code Week
Pályázatok
Képek gyüjteménye
Arhívum