Beiratkozás
Látogatók
Statisztika
2011. márciusa óta Ön a látogató számláló
látogatónk!

Látogatottsági adatok
Bejelentkezés

Étkezési kedvezmények

    Tisztelt Szülők!

 

Az étkezési térítési díj kedvezményeinek igénybevétele jogosultság alapján történik, a jogosultságot igazolni kell.

 

A kedvezményes étkezést igénybe venni az alábbi jogcímeken lehet:

 

1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

Szükséges igazolások:

  • szülői nyilatkozat
  • érvényes önkormányzati határozat fénymásolata

 

2. Nagycsaládos kedvezmény ( három vagy több gyermek esetén ):

Szükséges igazolások:

  • szülői nyilatkozat
  • iskolalátogatási igazolás a 16. életévét betöltött, 25 évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatási vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója esetén félévente szükséges.
  • Kormányhivatal által kiadott igazolás fénymásolata, az emelt összegű családi pótlék folyósításáról.

 

3. Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után járó kedvezmény: csak a beteg gyermek után vehető igénybe, testvér nem jogosult rá.

Szükséges igazolások:

  • szülői nyilatkozat
  • Kormányhivatal által kiadott igazolás fénymásolata emelt összegű családi pótlék folyósításáról.
  • szakorvos által kiállított „IGAZOLÁS” a tartós betegségről ( fénymásolat ).

( sajátos nevelési igényű gyermek esetén a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat által kiadott szakértői vélemény fénymásolata és a szülői nyilatkozat ).

 

Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe! A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény. A szülőnek , gondviselőnek a gyermeket érintő mindennemű változásról 15 napon belül bejelentési kötelezettsége van.

 

Az igazolásokat és a szülői nyilatkozatokat az első szülői értekezleten, de legkésőbb a szeptemberi térítési díj befizetéskor szíveskedjenek leadni az iskola gazdasági irodájába.

NYILATKOZAT NORMATÍV ÉTKEZTETÉSI KEDVEZMÉNY IGÉNYLÉSÉHEZ

Bármely étkezéssel kapcsolatos kérdést a 06/20/779-6762 telefonszámon szíveskedjenek jelezni.

Hozzászólás (bejelentkezés szükséges!)

(Megjelenés előtt el kell fogadni egy adminisztrátornak!)

Spacebuzz
Europe Code Week
Pályázatok
Képek gyüjteménye
Arhívum