Beiratkozás
Látogatók
Felhasználó: > 8 vendég3 robot
Statisztika
2011. márciusa óta Ön a látogató számláló
látogatónk!

Látogatottsági adatok
Bejelentkezés

Digitális Oktatás

Digitális témanap – 2020.12.12. Szombat

Tisztelt Szülők!

 

2020.december 12-én szombaton Digitális témanapot tartunk! Ez a nap is tanítási nap.

Csak egy kicsit másképp.

 

– Ezen a napon nem jövünk iskolába. Mindenki otthon tanul. A digitális technika segítségével tartja a kapcsolatot az iskolával.

– Nem az előző órai tananyagot folytatjuk, nem lesz számonkérés, sem tananyag kijelölés.

– A fő hangsúlyt a kapcsolat létrehozására, az online órák magatartási szabályaira, és a digitális tér nyújtotta tanulási lehetőségek kihasználására helyezzük.

– Erre a napra külön órarendet és „csengetési” rendet készítünk.

 

alsó tagozat:

1.óra: 

3.-4. osztály 8:30- 9:00

1.-2.  osztály 9:00-9:30

2.óra:

3.-4. osztály 9:30-10:00

1.-2.  osztály 10:00-10:30

3.óra:

3.-4. osztály 10:30-11:00

1.-2.  osztály 11:00-11:30

 

felső tagozat:

1.óra:

8:30- 9:00

2.óra:

9:00-9:30

3.óra:

10:00-10:30

4.óra:

11:00-11:30

 

– A gyerekek a már ismert ClassRoom fiókon keresztül kapják meg a pontos órarendet a feladataikat és ezen keresztül lesz elérhető a Google Meet link is melynek segítségével be tud a gyermek csatlakozni a tanórába.

 

Mit kérünk a szülőktől?

– Erre a délelőttre biztosítsák gyermekük számára a megfelelő, (aki nem rendelkezik kamerával és mikrofonnal ellátott) eszközt. Ez lehet internethez kapcsolódó Notebook, Tablet, vagy mobiltelefon is.

 

– A kisebb gyermekeknek szükségük lehet szülői segítségre. Örülnénk, ha ebben is támogatást kapnánk, de kérjük, hogy a lehető leg önállóbban végezzék a kicsik is a feladataikat.

 

– A mennyiben nem áll rendelkezésre semmilyen eszköz a csatlakozáshoz akkor az iskolában biztosítjuk a gyermek számára a lehetőséget, hogy bekapcsolódjon a témanapba.

 

– Ha a gyermek felügyelete nem megoldható otthon, akkor az iskola felügyeletet biztosít.

Ebben az esetben a gyerekek nem a saját tanító nénivel lesznek.

Saját eszközeik segítségével kapcsolódhatnak be a digitális tanórákba.

 

– Felügyeletre illetve étkezésre irányuló igényüket a tájékoztató füzeten keresztül jelezhetik 2020.12.04. péntekig!

 

 

COVID 19

Tisztelt Szülők!

 

Amint arról értesültek, iskolánk pedagógusai közül többen megfertőződtek  a COVID19 vírussal és többen komolyan megbetegedtek. Szerencsére minden érintett állapota javul, s közülük néhányan a munkába is visszatérhetnek. A tantermen kívüli digitális oktatás így hétfőtől megszűnik.

A járványveszélyre tekintettel további megelőző intézkedéseket vezetünk be az iskolai élet számos területén.

 

-Az alsó tagozatosokra is vonatkozik hétfőtől, hogy maszkot kell viselniük a folyosókon és a mosdókban. Kérjük és köszönjük, hogy ebben is támogatnak minket!

-A felsőben átmenetileg megszüntetjük a szaktantermi rendszert és az ezzel járó vándorlást. Csak az informatika, technika és a nyelvi csoportbontásban dolgozó csoportok vándorolnak.

-Nyelvi bontó termeket jelölünk ki.

-Néhány osztály új termet kap átmenetileg: 7.d a 111. terembe, 5.a a 11. terembe, 7.b a könyvtárba;8.b a 107.-terembe költözik

-Az iskolába csak egészséges, COVID19 fertőzéses tüneteket nem mutató gyermek jöhet.

-NEM jöhet iskolába az a gyermek akivel egy háztartásban élő COVID pozitív vagy COVID19 fertőzéses tüneteket mutató van.

-Betegség miatti hiányzás után csak orvosi igazolással lehet iskolába jönni.

-A szülő köteles az iskolának bejelenteni gyermeke COVID fertőzöttségének tényét, a karantén elrendelését és feloldását!

 

Lengyel Károly

igazgató

Zenei órák biztosítása

Kedves Szülők!

 

A Csermák Antal Zeneiskola és a Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola vezetői egyeztetést követően szeretnénk biztosítani a diákok számára a zenei órákat.

 

A kialakult helyzetre való tekintettel a gyermekek zenei óráit az alábbi módon próbáljuk biztosítani:

 

Az alsó tagozatos diákok a szokásos módon, helyben részt vesznek a szolfézs és hangszeres óráikon.

 

A felső tagozatos diákok számára biztosítjuk a zenei órák online megtartását. Kérjük, hogy a tanév elején egyeztetett órabeosztás időpontjában legyenek elérhetőek a virtuális térben a tavasszal kialakított felületeken (Google Classroom, Google Hangouts, Skype, Duo, Messenger, stb.). Tanáraink keresni fogják Önöket, de Önök is keressék őket bizalommal. Az internet hozzáférés minősége miatt lehetnek nehézségek, ezekért előre türelmüket és megértésüket kérjük!

 

Együttműködésüket minden kollégám nevében köszönöm!

 

Veszprém, 2020.11.02.

Uher Bertalan

Intézményvezető

Digitális oktatás 4-8. évolyamig

Tisztelt Szülők! Kedves gyerekek!

 

A COVID-19 járvány miatt iskolánkban 2020.11.02-tól (hétfőtől) 2020.11.06-ig (péntekig) 4.évfolyamtól 8. évfolyamig tantermen kívüli digitális oktatás lesz.

 

1.NEM a szünetet hosszabbítjuk meg!

 

2.A tananyagot a már ismert módon a KRÉTA rendszerben és Google Classroom felületen tesszük elérhetővé.

 

3.A hétfői ebédet számukra már nem lehet lemondani, ezért a tanulók 13:00 és 13:30 között bejöhetnek ebédelni, illetve 11:30 és 12:00 között elvihetik éthordóban.

 

 

4.Keddtől minden ebéd automatikusan lemondásra kerül. Csak azok számára rendeljük meg, akik igényüket hétfő reggel 9 óráig jelzik a következő telefonszámon:  Szántó Zsuzsa 20/7796762

 

Az 1-3. évfolyamok a hagyományos munkarend szerint tanulnak az iskolában. Ezek az osztályok az 5. órában ebédelnek, és aki teheti ebéd után hazamehet.

Lengyel Károly igazgató

COVID 19

Tisztelt Szülők!

 

Iskolánkat is elérte a COVID19 világjárvány!

 

Az iskola több pedagógusa és több tanulója is pozitív teszteredményt kapott.

A velük szoros kontaktusba kerülő osztályok hatósági karanténba kerültek és digitális oktatás keretében folytatják otthon a tanulást.

Reményeink szerint az iskolánkat elérő első hullám az őszi szünet ideje alatt lecseng.

Kérjük a szünetben lehetőleg kerüljék a nagyobb fertőzésveszélyt jelentő helyzeteket, hogy november másodikán újból indulhasson az iskolánkban a tanítás.

 

Az őszi szünetre jó pihenést, kikapcsolódást kívánok minden dózsás családnak.

Üdvözlettel: Lengyel Károly igazgató

Járványügyi intézkedési terv – frissítve

a Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató

Általános Iskolában

(2020.09.08-án kiegészült az 1.3 , 4.9, 4.10 pontokkal)

 

1.Kiemelt szabályok:

 

1.1.Az iskolát kizárólag tünetmentes, egészséges gyermek és felnőtt látogathatja.

 

1.2.A szülő köteles tájékoztatni az iskolát, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

1.3.Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe.

Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

 

2.Megelőző higiénés intézkedések:

 

2.1.A szülők az épületbe nem jöhetnek be, kivétel ebéd befizetéskor. Ez alkalommal kötelező 1,5 méteres távolságtartás és maszkviselés

 

2.2.Az óraközi szünetekben a közösségi terekben és a mosdókban maszk viselése kötelező minden felsős tanuló számára.

 

 

2.3.Tanórán, ha a kellő távolság megtartása nem valósítható meg a pedagógus megkérheti a tanulót a maszk használatára.(egyéni magyarázat, segítés esetén)

 

2.4.A tanévkezdést megelőző fertőtlenítő nagytakarítást követően, minden nap, és a nap során is rendszeres fertőtlenítő takarítást végez a takarító személyzet.

 

2.5.A bejáratokhoz és minden tanterembe kézfertőtlenítők kerülnek kihelyezésre. A tanulóknak és az itt dolgozóknak az intézménybe történő belépéskor fertőtleníteniük kell a kezüket, illetve szappannal kezet kell mosniuk.

 

2.6.Minden tanóra közi szünetben a tantermek és a folyosók is kiszellőztetésre kerülnek.

 

2.7.A kézzel gyakran érintett tárgyakat, felületeket, kültéri játékokat naponta többször fertőtleníti a takarító személyzet.

 

3.Étkezésre vonatkozó szabályok:

 

3.1.Az étkezés helyszínének fertőtlenítésére, tisztaságára fokozott figyelmet fordít mind az étkeztetést végző cég mind a takarító személyzet.

 

3.2.Az ebédelési rend kialakításakor ügyelni kell a csoportosulások elkerülésére.

Az étkezés osztályonként történik, egyszerre csak 3 tanulócsoport tartózkodhat az ebédlőben, kizárólag pedagógus felügyeletével. A sorban állásnál a távolságtartás kötelező. A betartás könnyítése érdekében 1,5 méterenként vonalak felfestése. Az osztályok keveredésének megelőzésére a folyosón csak egy osztály várakozhat.

3.3.Étkezés előtt az alapos szappanos kézmosás kötelező.

 

3.4.Betegség, illetve hiányzás esetén a befizetett ebédet a szülőnek  lehetősége van hazavinni, a következő szabályok betartása mellett: Az ételhordót, névvel ellátva a főépület lépcsői mellett, a kijelölt helyen 11.00-ig kell elhelyezni. Sajnos az étel hosszabb tárolására nincs lehetőség, így 11.00-12.00-ig azt el kell vinni. Az otthagyott étel kiöntésre kerül.

 

4.Megelőző szervező intézkedések:

 

4.1.Az iskola éves ütemterve úgy került összeállításra, hogy programjainkon elkerüljük a diákok csoportosulását.

 

4.2.Nem tartunk sorakozókat. Bármilyen helyszínen történő várakozás a laza távolságtartó elhelyezkedéssel történik.

 

4.3.Programjainkat, napirendünket úgy állítjuk össze, hogy elkerüljük a szülők és hozzátartozók csoportosulását.

 

4.4.A tanítási órákon diákjaink és a pedagógusok számára a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.

 

4.5.Mindenki, aki nem az iskola tanulója vagy dolgozója az iskola épületébe lépve szájat és orrot eltakaró maszkot köteles viselni.

 

4.6.Diákjaink – ha az időjárás engedi – a tanórai szüneteket  szabad levegőn kötelesek eltölteni.

 

4.7.A testnevelés órákat – időjárás függvényében – a szabad levegőn kell tartani.

Ugyanabban az órában az udvaron sportoló osztályok nem keveredhetnek, egymástól a járványügyi protokollnak megfelelő távolságra kell tartózkodniuk.

 

4.8.A testnevelés órák előtt és után ügyelni kell arra, hogy az öltözőkben elkerülhető legyen a csoportosulás. A következő órára érkező osztályok csak a fertőtlenítést követően léphetnek be az üres öltözőbe. A testnevelés óra után az osztályok a lehető leggyorsabban elhagyják az öltözőt.

Az órán esetleg használt eszköz fertőtlenítésre kerül.

 

4.9.Az iskolában a délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozásokat és sportköröket, valamint az iskolai kórus/énekkar próbáit átmenetileg felfüggesztjük.

 

4.10.Helyileg az iskolában tartott, de nem az iskola szervezésében megvalósuló, jellemzően sportegyesületi edzések átmenetileg nem tarthatók, a tornatermek ilyen irányú igényt nem szolgálhatnak ki.

 

5.Tájékoztatás:

 

5.1.Tanulóink minden évfolyamon – korosztályuknak megfelelő szinten – tájékoztatást kapnak a higiénés szabályokról és a járványügyi intézkedések fontosságáról.

 

5.2.Plakátokon hívjuk fel tanulóink figyelmét az alapvető járványügyi szabályokra.

 

5.3.A tanév során a szülői értekezleteket, fogadóórákat, nagyobb rendezvényeinket a járványügyi előírások betartásával szervezzük meg.

 

6.Érkezés és távozás az intézményből, kapcsolattartás:

 

6.1.A tanulók lehetőség szerint 7.30 után érkezzenek az iskolába, hogy rögtön a saját termükbe mehessenek. Alsó tagozaton most egyelőre kivételt képeznek az elsős tanulóink. Őket az első napokban a tanító nénik az udvaron várják és veszik át a szülőktől 7.30-tól.

 

6.2.A nap végén 16.00 órakor az alsó tagozatos gyerekeket a pedagógus az udvarra kíséri.

A szülő innen viheti el őket. Ha ezt, az időjárás nem engedi, a szülő előzetes jelzése alapján két időpontban kíséri le a gyerekeket az épület bejáratáig a pedagógus. 16.00, és 16.30-kor.

Ha a kért időpontban a szülő nem jelent meg, a gyermek visszatér a tanterembe és a következő időpontban vehető át.

 

6.3.16.30- 17.00-ig iskolánk továbbra is biztosítja a gyermekek felügyeletét, de kérjük a szülőket, hogy csak indokolt esetben vegyék igénybe, a tömeg elkerülése érdekében.

 

6.4.Ha elkerülhetetlen vagy szükséges a személyes találkozás, a pedagógus vagy a szülő kérésére, időpont egyeztetéssel és a belépési protokoll betartásával természetesen ez lehetséges.

Ezt az első évfolyamos tanulók esetében tartjuk főleg indokoltnak.

 

6.5.A kapcsolattartás egyéb lehetőségeit az osztályfőnökök ismertetik majd Önökkel.

 

7.Hiányzás – Igazolás

 

7.1.Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

 

Járványügyi intézkedési terv pdf formátumban letölthető

Tanévnyitó

Tisztelt Szülők!

 

Az első tanítási napon, 2020. szeptember 1-én reggel 8 órakor az iskolarádión keresztül szervezett ünnepélyes tanévnyitóval kezdjük a tanévet.

 

Erre az alkalomra nem kérünk ünnepi öltözetet.

!!!KÖZLEMÉNY!!!

KÖZLEMÉNY

 

Kérjük a kedves Szülőket, hogy az iskola épületébe ne lépjenek be!

Indokolt esetben, előzetes telefonos egyeztetést követően állunk rendelkezésükre a személyes konzultációt igénylő ügyekben.

Ebben az esetben szájmaszk használata kötelező.

 

Kérjük kövessék az alábbi ábra utasításait a gyülekezéshez és a gyerekek iskolába való belépéséhez!

gyülekezési térkép ide kattintva megtekinthető

 

Lehetőség szerint a tanulók fél 8 előtt és fél 5 után ne tartózkodjanak az iskolában.

 

A fél 8 előtt érkező felsősök az udvaron gyülekezzenek!

 

A tanító nénik 4 órakor és fél 5-kor kísérik ki az alsós gyerekeket a gyülekező helyekre.

A digitális tanrend és a 3.c

A-digitális-tanrend-és-a-3

Tanszerlista 2020/2021

Alsó tagozat

Első osztályos tanszerlista ide kattintva megtekinthető

Testnevelés:

Tornazsák 1 db
fehér zokni 1 pár
tornacipő 1 pár
melegítő
Fiúk: kék nadrág, fehér atléta
Lányok: fekete dressz

2.a      2.b      2.c
3.a      3.b      3.c
4.a      4.b      4.c

Felső tagozat

Természetismeret 1 db A/5-ös  vonalas füzet
Ének-zene hangjegyfüzet (A4)
Rajz:

-egy évre 50 db félévre 25 db A/4méretű műszaki rajzlap
-egyszerű, normál  rajztömb
– jó minőségű vízfesték
– 3 db ecset egy vékony, közepes, vastag ( 4-es,6-os,10-es)
–  2 db vonalzó: egy derékszögű és egy 30 cm-es hosszú vonalzó
– technokol ragasztó (piros)
– színes kivágó papírok
– szabadon választható technikához:  vagy Gioconda vagy olaj pasztell vagy filctoll  vagy tempera vagy Aquarel ceruza
– 1 db vonalas vagy sima füzet
– grafit  ceruzák, radír  (HB, B ,2B ) -színes ceruza készlet
 Technika:  1 db simalapú füzet (A5),
Külön 5. évfolyam: + 1 csomag írólap, 5 db A4 keretezett műszaki rajzlap
Matematika:  Négyzetrácsos füzet A5 (4-5db) vagy A4 (2db),  sima lapú füzet A4 (2 db), körző, derékszögű vonalzó (2db), nagy egyenes vonalzó (1 db), kicsi hosszú vonalzó ( 1db, ami a tolltartóban elfér), papír szögmérő (5. osztályosoknak papír), számológép (csak nyolcadik osztályban), színes ceruzák, sütőpapír, vagy pauszpapír (4 db A/4-es méretű), milliméterpapír (5. osztályosoknak 2 db)
Informatika: 1db négyzetrácsos füzet (A5), 1 db pendrive
 Fizika: 1db négyzetrácsos füzet (A5), 1 csomag írólap
Földrajz és természetismeret: 1 csomag írólap .
Magyar nyelvtan és irodalom: 2 db A/5-ös vonalas füzet. ( Fontos! 21-32-es kódszámú)
Az ötödikeseknek 1 db A/4-es vonalas füzet a fogalmazásokhoz. Zöld, kék színű ceruza vagy  toll.
Erkölcstan: Az első osztályban A/5-ös sima füzet (2.-nak jó a régi ugyanilyen)
3-8. oszt. A/5-ös vonalas füzet
Történelem:   A/5-ös vonalas füzet.  Zöld, kék színű ceruza vagy  toll.
 Nyelvórákra: 1 szótárfüzet, 2 vonalas füzet, 1cs.írólap, mappa ( A/5), színes ceruzák
Testnevelés  Felszerelés: tornacipő, fehér zokni, bármilyen melegítő alsó és felső, fiúknak sötét színű rövidnadrág, fehér póló, lányoknak sötét színű tornadressz, fehér póló.
 Kémia:  1 db négyzetrácsos füzet (A5 vagy A4)
Angol 2-8.-ig angol 2-8 tanszerlista
Pályázatok
Képek gyüjteménye
Arhívum