Beiratkozás
Látogatók
Felhasználó: > 5 vendég3 robot
Statisztika
2011. márciusa óta Ön a látogató számláló
látogatónk!

Látogatottsági adatok
Bejelentkezés

Digitális Oktatás

Tájékoztató – Tavaszi szünet

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

 

Az iskola munkatervének megfelelően, 2020. április 6.-7.-8. tanítás nélküli munkanap.

Ebben az időszakban a gyerekek nem kapnak tananyagot sem a KRÉTA, sem a classroom rendszerben.

A szünet előtti utolsó tanítási nap április 3. péntek, a szünet utáni első tanítási nap április 15. szerda.

 

Üdvözlettel:

Lengyel Károly

igazgató

Szülői tájékoztató

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

 

A koronavírus járvány elleni minél hatékonyabb védekezés érdekében a Kormány március 16-
ától elrendelte az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarendre való átállást.

Ezzel kapcsolatban először is szeretném megköszönni Önnek, hogy ebben a mindannyiunk számára
nagy kihívást jelentő helyzetben helytállásával és támogatásával segíti gyermekét, gyermekeit
abban, hogy iskolai feladataikra, a tanulásra tudjanak koncentrálni.

 

Röviden szeretném tájékoztatni Önt az új munkarendre való átállás első hetének tapasztalatairól.

 

Az átállást megelőző napok várakozása után az iskolák döntő többségében nagy lelkesedéssel
vágtak bele a tanulók és a pedagógusok is a tantermen kívüli, digitális oktatásba.

Úgy látjuk, a pedagógusok nagyon komoly aktivitást mutatnak az online platformokon, nagyon sokat
dolgoznak azért, hogy a veszélyhelyzet ellenére gyermekeinknek a lehető legtöbbet adják,
ezért mindannyian köszönettel tartozunk nekik.

A tanulók számára is nagy élményt és tanulási lehetőséget kínál az új módszer, bár sokaknak hiányzik az iskola és a barátok, köztük
olyanoknak is, akik esetleg eddig nem is szerettek oda járni.

Ez érthető, ilyenkor látszik, hogy az iskoláknak a tudás és a különféle kompetenciák átadásán túl milyen fontos szerepe van a közösségek megteremtésében.

 

A tantermen kívüli, digitális munkarendre való átállást azzal is igyekszünk segíteni, hogy az

Oktatási Hivatal honlapján
(https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/) ajánlást tettünk közzé, amely rengeteg használható digitális tananyagot, a tanulók virtuális
együttműködését segítő internetes oldalt tartalmaz.

Ezt az elmúlt napokban több százezren nézték meg, amit nagyon köszönünk. Az ajánlás fejlesztése és bővítése folyamatos.

 

Az új munkarend első napjai azt is megmutatták, hogy az átállás a tananyag mennyiségét jelentősen újra szabta, a felénk érkező jelzések szerint jelenleg néhol túl soknak tűnik, néhol
pedig a vártnál alacsonyabb az aktivitás.

Ezzel kapcsolatban az Oktatási Hivatal honlapján közzétett ajánlásban kértük a tanárokat, hogy figyeljenek oda a tanulnivaló mennyiségére, de
teljesen természetes, hogy kell egy kis idő, amíg a kiadott tananyag nagyságrendje mindenhol beáll.

Amennyiben Ön úgy érzékeli, hogy az Önök iskolájában aránytalanul nőtt a
korábbiakhoz képest a tanulnivaló mennyisége, kérem, ezt helyben egyeztesse a szülői szervezet az iskola vezetésével.

 

A tanulás azonban nem csak digitális eszközökön történhet, hiszen feladatokat, olvasnivalót a hagyományos tankönyvekből is fel lehet adni.

Emellett az M5 tévécsatorna iskolatévé lett, és minden nap a tanulásban segítséget jelentő műsorokat ad.

Hisszük, hogy a digitális tananyagok, a rendelkezésre álló digitális eszközök és a gyerekeknél lévő tankönyvek, a TV
adások és a központi módszertani segítség együttesen mindenki számára lehetővé teszi a tanulást ebben a rendkívüli helyzetben.

 

Ahogyan a Kormány erre vonatkozó határozata is kimondta, amennyiben a szülő azt indokolt esetben (például munkavégzése érdekében) igényli, a területileg illetékes tankerületi központ megszervezi a kiscsoportos gyermekfelügyeletet.

 

Arról is tájékoztatom, hogy kértük az iskolák vezetőit az iskolapszichológusok feladatkörének átgondolására és arra, hogy az előttünk álló időszakban telefonos vagy online megoldások segítségével nyújtsanak mentális segítséget azoknak a gyerekeknek, akik nehezebben birkóznak meg a tartós otthonlét, a bezártság, illetve a járvánnyal kapcsolatos megterhelő hírek okozta lelki megpróbáltatásokkal.

 

Tisztelt Szülő!
Szeretném még egyszer megköszönni Önnek eddigi segítségét! A jelenlegi helyzetben nagyon fontos, hogy gyermekeink élete a lehető legszervezettebben folytatódjon, hogy energiáikat és figyelmüket a tanulásra fordítsák, és ebben minden támogatást megkapjanak.

Ennek fenntartása közös felelősségünk, amelyhez további kitartását és együttműködését kérem. Egyúttal tájékoztatom, hogy a jövőben is igyekszem Önt tájékoztatni a tapasztalatokról és a legfontosabb tudnivalókról.

 

Budapest, 2020. március 23.

 

Dr. Maruzsa Zoltán

köznevelésért felelős

államtitkár

 

Szülői tájékoztató pdf-ben letölthető

Tájékoztatás 4.

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

 

A tantermen kívüli digitális oktatási rend elindítása a családokra és a pedagógusokra egyaránt váratlan és ismeretlen feladatként nehezedik. Iskolánk szeretne olyan megoldást találni mely a tanulási-tanítási folyamat minden szereplőjére – gyermek, szülő, pedagógus – nézve elfogadható, elviselhető és eredményes.

 

Az elmúlt hétben megtettük az előkészítő lépéseket: Begyűjtöttük, frissítettük az elérhetőségek adatbázisát. Kiosztottuk a hiányzó vagy elkallódott KRÉTA azonosítókat. Felvettük a kapcsolatot minden családdal. A beérkezett információk alapján, pedagógusaink és a civil segítők háttérmunkájának köszönhetően a legnehezebb helyzetben lévő családok számára is megnyílik a lehetőség a digitális oktatáshoz való csatlakozásra.

 

A KRÉTA rendszer lesz továbbra is a tanulmányi adminisztrációs felület ahol minden esetben tájékozódni lehet a gyermek előmeneteléről a feladott tananyag rövid  összefoglalójáról. Mindannyian szembesültünk vele, hogy a KRÉTA:

-nem alkalmas nagyobb mennyiségű anyag szakszerű átadására

-nem alkalmas a visszacsatolás megfelelő minőségű fogadására és feldolgozására

-párhuzamos rendszerek nélkül a tanulási-tanítási folyamat hatékony támogatását nem biztosítja

 

Olyan rendszer felépítésén dolgozunk mely akár a tanév hátralévő részében tud számunkra nyomon követhető, átlátható segítséget nyújtani. A google classroom szolgáltatása több intézményben viszonylag zökkenőmentesen elindult.

 

A következő kb. két hét arról szól majd, hogy szépen lassan birtokba vegyük, közösen megtanuljuk az új rendszer használatát. Kihívás ez mindannyiunk számára!

 

Tisztelt Szülők! Kérem Önöket, hogy ebben rendkívüli helyzetben is a családjuk békéjének megőrzését tartsák elsődleges feladatuknak. Erejükhöz mérten támogassák gyermekeiket a tanulásban. Amennyiben személyes segítségnyújtásra van szükségük bizalommal forduljanak az osztályfőnökökhöz.

Gyógytestnevelés

A rendkívüli helyzet miatt a VMPSZ Veszprémi Tagintézményénél is kötelező változások léptek érvénybe. Mint ahogyan más nevelési-oktatási intézményekben, így sajnos nálunk sincs lehetőség a személyes kapcsolattartásra, ezért a távoktatás, telefonos és e-mailen keresztüli konzultáció lehetőségei állnak rendelkezésünkre.

Az iskolai gyógytestnevelésben részt vevő gyermekek szülei, amennyiben telefonos konzultáció lehetőségével szeretnének élni, keressenek a már ismert telefonszámomon +36 70 564-7578, vagy e-mail-ben: varszegikovacs@gmail.com

 

A gyógytestnevelésre járó gyermekek részére a Gyógytestnevelés Munkacsoporttal közösen összeállítottunk egy otthoni formában végezhető gyakorlatsort.

Folyamatosan fogunk további JÓ gyakorlatokat, videoanyagot küldeni, hogy a gyermekek ne maradjanak mozgáslehetőség nélkül, az egyéni és házi feladat gyakorlatai (akinek már van) napi szintű elvégzésére is mindenkit ezúton is buzdítunk!

 

Üdvözlettel és köszönettel:

Várszeginé Kovács Melinda

gyógytestnevelő

 

Talptorna-tartásjavítás feladatok ide kattintva megtekinthető, letölthető

Tájékoztatás 3 – Tantermen kívüli, digitális munkarend

Tisztelt Szülők!

Kedves Diákok!

Tájékoztatom Önöket a megjelent Kormányhatározat és a Tankerületi Igazgató utasítása alapján a következő intézkedések lépnek életbe:

Az új munkarenddel kapcsolatosan a következő tájékoztatást, ajánlást adom, és kéréseket fogalmazok meg.

A tantermen kívüli munkarendre történő átállás azt jelenti, hogy az iskolában nem tanítási szünet van, hanem más módszerekkel történik az ismeretek megosztása, majd azok számonkérése. Mindannyiunk célja az, hogy eredményes tanévet zárjunk.

Kérem, a diákok otthon tartózkodjanak, ami az oktatás eredményessége szempontjából is fontos, és azt a célt is segíti, ami az intézkedés meghozatalához vezetett, hogy ne alakuljanak ki gócpontok a járványban. Viselkedjetek felelősségteljesenkerüljétek a csoportos találkozásokat, közös programokat.

2020.03.16.-tól a Tankerületi Központ nagyon indokolt esteben megszervezi a tanulók felügyeletét. Indokolt estnek tekinthető amikor a szülők otthon nem végezhető közfeladatot, közszolgáltatást, járványügyi feladatot látnak el. Ez alapján kérem, hogy március 16. 8:00 ig az iskola email címére vagy központi telefonszámán 88-426-102 jelezzék ezt az igényüket.

2020.03.16-án hétfőn  7:00 és 17:00 között minden gyermek felszerelését maradéktalanul vigyék haza. Az épületbe egyszerre 20 fő szülő jelenlétét engedélyezzük. Kérjük, türelemmel várakozzanak az udvaron.

Az étkeztetés önkormányzati feladat, amelyben az iskola csak közreműködőként vesz részt. Javasoljuk, hogy az étkezést otthon oldják meg. Kérjük, csak nagyon indokolt esetben vegyék igénybe.

Az új munkarend a pedagógusok számára is új helyzet, kihívás. Igyekszünk minél előbb információkat nyújtani a munkarenddel, tantárgyi tematikával, számonkérési formákkal kapcsolatosan. Ezeket az információkat az iskolai honlapon találják majd meg. Minden fontos információt a KRÉTA felületen fogunk megosztani. Kérjük , hogy akinek nincs vagy nem működik a KRÉTA hozzáférése az e-mailben jelezze az iskola felé. Fontos, hogy a KRÉTA rendszert mindenki telepítse (telefonra is), használja, mivel azon keresztül tudunk üzeneteket, kérdőíveket eljuttatni a gyerekek és a szülők számára is. Kövessék figyelemmel! Az első tanulással kapcsolatos információk várhatóan hétfőn délután kerülnek fel.

Lengyel Károly

intézményvezető

Tájékoztatás – Tantermen kívüli, digitális munkarend

Tisztelt Szülők!

Kedves Diákok!

 

A miniszterelnök bejelentése alapján hétfőtől (március 16.) a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket, így iskolánkat sem.

Március 16-tól új oktatási munkarend lép életbe. Tantermen kívüli, digitális munkarend. Olyan tanítási módok lesznek, amelyek nem igényelnek személyes jelenlétet. A módszertani ajánlásokat az oktatási államtitkár a jövő héten teszi közzé. A kollégáknak digitális eszközökkel kell folytatni az oktatást.

A rendelet megjelenéséig, a munkarend kialakításáig mindenkinek a türelmét kérjük. Az iskolai honlapon minden fontos információt közölni fogunk. Megoldást keresünk arra is, hogy mindenki hozzájusson az iskolában maradt felszereléseihez.

Természetesen kidolgozzuk azt is, hogy miként vehetik igénybe a szülők ha szükséges, a kiscsoportos gyermekmegőrzést.

 

Lengyel Károly

intézményvezető

 

Információk:

 

https://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok/hirek/hetfotol-bezarnak-az-oktatasi-intezmenyek

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/orban-viktor-rendkivuli-bejelentese-koronavirussal-kapcsolatos-kormanyzati-intezkedesekrol

http://web.lovassy.hu/marcius-16-tol-tantermen-kivuli-digitalis-munkarend/

Digitális Oktatás
Pályázatok
Képek gyüjteménye
Arhívum