VESZPRÉMI TANKERÜLETI KÖZPONT 

GEOMATECH – Játékos, interaktív, digitális matematika feladat- és tananyagrendszer alsó tagozatosok számára 

Gálné Gacsal Erika

 

Tablet és LEGO matek órán - Velük igazán játék a tanulás!

 

A digitális taneszközök használata a tantárgyak széles körében alkalmazható, élményszerű tanulást biztosít a gyerekek számára. A tanulás, megértés hatékonyabbá válik, a tanulók sikerélményeket szerezhetnek, s nem utolsó sorban a diákok digitális képességei is nagymértékben fejlődnek.

Rohamosan fejlődő világunkban a digitális kompetencia fejlesztése elvárt, szinte már követelménynek számít a digitális eszközök felhasználó szintű ismerete.

2018/2019-es tanévben kezdődő projekt, melyhez iskolánk is csatlakozott az EFOP-3.2.3-17 - Digitális környezet a köznevelésben c. pályázat. Az alsó tagozaton is futó programba a 3.c és a 4.c osztály kapcsolódott be.

Iskolánk az elmúlt időszakban 2 újabb interaktív kijelzővel, tanulói tabletekkel és oktatást segítő MoreToMath Lego készletekkel bővült. Az osztálytanítók feladata, az előzőekben felsorolt -EFOP- 3.2.3 és 3.2.4. pályázatok által beszerzett- eszközök használata a tanítási órákon, főként a matematika oktatása során.

Az érintett osztályokban játékos, digitális matematika feladatok, digitális tananyagok kerülnek kipróbálásra.

Tanulói tabletekkel színesítjük óráinkat. A diákok a tantermekben rendelkezésükre álló tableteken felfedezhetik és alkalmazhatják az egyes témakörökről tanultakat. Gyakorló órákon és akár egy-egy új anyag feldolgozásánál is jól használhatóak.

Gyakran ismétlésre, a tananyag megerősítésére, koorepetálásra is tableten adunk lehetőséget.

 

A digitális feladatok sokfélék lehetnek, mindig a tananyaghoz és csoporthoz igazodva. A Geomatech portálon fellelhetünk digitális tartalmakat, de akár magunk is elállíthatunk egyszerűbb feladatot.
Nagyon kedvelt tevékenység osztályainkban, az óra anyagához kapcsolódó versengés, az interaktív Kahoot játék, ahol csoportokban adnak villámkérdésekre választ.

Gyakran készítünk Tankocka és Wordwall tananyagszerkesztők segítségével  gyakorló, ismétlő jellegű interaktív feladványokat, melyek párban és kiscsoportban is végezhetőek.

A világhálón bőséges választékban fellelhető interaktív feladat, online matematikai, logikai játék, melyekből válogathatunk. Az OkosDoboz egy olyan digitális taneszköz, mely gondolkodási képességeket fejlesztő játékokkal segíti a tananyag elmélyítését, nagyon jól használható tematikus feladatgyűjtemény.  

A gyerekek a tanórákon megismerik és otthon is újra felkeresik ezeket a weboldalakat, ezáltal az otthoni tanulás is változatosabbá válhat.

 

A hagyományos tanulói eszközökön kívül a Lego MoreToMath dobozait is rendszeresen használjuk osztályainkban.  A matematikai problémamegoldó kompetenciák létfontosságúak a mindennapi élethez és a matematika alapjainak tökéletes elsajátításához.

A MoreToMath 1-2. eszközcsomag fejleszti a tanulók matematikai kompetenciáit, a problémamegoldást, érvelést, kitartást, precizitást. Emellett erősíti a kooperációs készséget is.   

A tantervcsomag lényege, hogy konkrét, de kihívást jelentő problémamegoldó feladatokat ad a tanulóknak.

A LEGO elemeket játékos módon használtuk a szorzás, geometria, mértékváltás, számkörbővítés, törtek, stb. témakörökben. A gyerekek szívesen használják, jól motiválhatóak vele.

Tapasztalataink az új eszközök használatáról mindkét osztályban hasonlóak.
A tananyagot színesebben adhatjuk át, a gyerekek digitális képességei fejlődtek, mindemellett érezhető a tantermi hangulat és a figyelem javulása, az együttműködésre, közös feladatmegoldásra való hajlam és számunkra nagy öröm, hogy még a gyakorlásra,
fejlesztésre szoruló kisdiákok is jókedvvel veszik kezükbe ezeket.

A fotók tanóráinkon készültek

Szabóné Fuit Zsuzsanna és Gálné Gacsal Erika

/a 3.c és 4.c osztálytanítói/