VESZPRÉMI TANKERÜLETI KÖZPONT 

GEOMATECH – Élményalapú, interaktív, digitális matematika feladat- és tananyagrendszer

Széplaki Lea

 

A digitális oktatás ma már inkább a jelen, mint a jövő: az egyetlen módszer arra, hogy a diákok versenyképes tudással felvértezve lépjenek ki az iskola kapuján. Ehhez azonban nemcsak mást, de máshogy és más eszközökkel is kell tanítani.

Az EFOP-3.2.3-17 Digitális környezet a köznevelésben pályázatunk illeszkedik Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájához, célja a digitális eszközöknek és szemléletmódnak a megalapozása az osztálytermekben; és az is, hogy az oktatás ne a hagyományos oktatás digitális eszközökkel támogatott változata legyen, hanem szemléletmódjában, módszertanaiban,

követelményrendszerében új edukációt teremtsünk; és a digitális kor kihívásaira reflektáló nyitott oktatási környezetet hozzunk létre. Ezeket a folyamatokat segítik elő iskolánkban a pályázati forrásból biztosított módszertani továbbképzések és a sok-sok új digitális eszköz: interaktív táblák, tabletek…

Mi, pedagógusok pedig digitális tartalmakat, fejlesztéseket hozunk létre a matematika és a természettudományi tárgyak terén. A tanórák módszertani megújulása eredményeképpen a Dózsa iskolában nő az oktatás hatékonysága; az órák játékosságának és élményszerűségének, IKT eszközök használatának köszönhetően a tanulók motiváltabban, eredményesebben sajátítják el a tananyagot.