Beiratkozás
Látogatók
Felhasználó: > 7 vendég
Statisztika
2011. márciusa óta Ön a látogató számláló
látogatónk!

Látogatottsági adatok
Bejelentkezés

Tanáraink

Iskolánk pedagógusai

Igazgató:

Lengyel Károly matematika-technika-informatika
(közoktatási vezető szakvizsga)

Igazgatóhelyettes (alsó tagozat):

Lenkei Judit

tanító, német tanító, német nemzetiségi tanító, okleveles pedagógiatanár,

szakvizsgázott pedagógus tehetséggondozás,

tehetségfejlesztés szakterületen
pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértő

Igazgatóhelyettes (felső tagozat):

Kis Attila

történelem-informatika

 

Bán Mihály technika-tanító-okleveles pedagógiatanár (közoktatási vezető szakvizsga)
Bánné Borbás Éva tanító
Baum Csabáné tanító-okleveles pedagógiatanár
Bencsik Józsefné magyar-könyvtár (közoktatási vezető szakvizsga)
Bettesné Lengyel Andrea tanító
Bojnéczné Ficzere Judit ének-karvezetés, karnagy
Bokor Zsuzsanna német-pedagógia
szakvizsgázott pedagógus, mentorpedagógus szakterületen
Csongrádiné Baksa Katalin matematika-testnevelés
Dériné Tamás Éva tanító
Dr. Kovácsné Balázs Tünde
német munkaközösség vezető, német nemzetiségi nyelv
(közoktatási vezető szakvizsga, minősítési és pedagógus ellenőrzési szakértő, auditor)
Gálné Gacsal Erika tanító-angol nyelvi tanító
Halmayné Badacsonyi Márta tanító-okleveles pedagógiatanár

(közoktatásvezetői szakvizsga)

Holicsekné Sebestyén Annamária tanító (német nemzetiségi)
Horog Zsuzsanna magyar-német-orosz,német tantervi szakértő
Horváth Gyula
magyar-történelem
Horváth Miklós földrajz
Horváth Nikolett angol-magyar
Horváthné Kovács Valéria tanító
Ilcsik Andrea Zsuzsanna rajz-földrajz
Imre -Takács Brigitta Német, német nemzetiségi nyelv
Kárpátiné Németh Gyöngyi magyar-történelem-dráma
szakvizsgázott pedagógus, mentorpedagógus szakterületen
Keresztúri Zsuzsanna
tanító-angol nyelvi tanító
Kishalminé Ágfalvi Andrea tanító
Kisné Hudák Katalin angol-német
Kondorné Denk Zsuzsanna tanító (közoktatási vezető szakvizsga)
Kovács Teréz Krisztina német nemzetiségi nyelv tanító, okleveles pedagógiatanár
Lestár Tiborné tanító
Légrádiné Fazekas Enikő hittan tanár-nevelő tanár-közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga
Lovász Éva közoktatási vezető szakvizsga, tanító-fejlesztő-differenciáló pedagógus-okleveles pedagógiatanár, pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakértő (OH)
Morvai Gabriella tanító-történelem-Informatika-szakvizsgázott pedagógus tehetséggondozás
Nagyné Csapó Marianna biológia-testnevelés – okleveles pedagógiatanár
Nyári Adrienn tanító
Orbán Zsolt testnevelés – művelődésszervezés
Oszkó Beáta tanító
Pap Ervin biológia-testnevelés-gyógytestnevelési szakvizsga-labdarúgó játékvezető
Pető-Hannig Barbara
kémia-környezettan
Piri Orsolya tanító-okleveles pedagógiatanár (szülési szabadság)
Plutzer Ferencné matematika-technika-informatika
Rácsai Róbert tanító-angol nyelvi tanító, angol nyelvtanár
Rácsainé Nyíri Andrea tanító
Ravasz Imréné számítástechnikai programozó, számítástechnika tanár, rendszerinformatikai szakirány, közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga
Schalbertné Heilig Franciska német nemzetiségi tanító
Sinkáné Glatz Henriett tanító-német nemzetiségi hon- és népismeret

német műv.tev., hittan

Soltész Gergely
Szabó Józsefné tanító
Szabóné Fuit Zsuzsanna tanító
Szászné Csala Nóra tanító
Széplaki Lea matematika-angol nyelv és irodalom szakos tanár
(közoktatás vezetői szakvizsga)
Szolga Gertrúd
Szöllőskeiné Eisenbeck Dóra tanító
Tislerné Ferencz Anett matematika-fizika-informatika
Tóth Emese magyar-tánc-dráma-etika tanár
Török Patrícia tanító
Wéber Csilla tanító-gyógypedagógiai tanár
Zsilinszki Noémi tanító

 

Gazdasági ügyintéző: Szántó Magdolna Zsuzsanna

Iskolatitkár: Kollár Krisztina, Szmetán Ferencné

Pedagógiai asszisztensek: Fertig Erzsébet

Rendszergazda: Udvardi Péter

Oktatástechnikus: Pásztor Róbert

Pályázatok
Képek gyüjteménye
Arhívum